Säädökset alkuperäisinä: 1989

1200/1989
Laki pääkaupunkiseudun rakennusmaamaksusta annetun lain muuttamisesta
1199/1989
Asetus eurooppalaiseen yleissopimukseen eläinten suojelemiseksi kansainvälisten kuljetusten aikana tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1198/1989
Asetus Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön voimaansaattamisesta sekä sopimuksen ja kalastussäännön eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1197/1989
Laki Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön eräiden määräysten hyväksymisestä
1196/1989
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista
1195/1989
Valtioneuvoston päätös tullitariffin ja teollisuusluettelon muuttamisesta
1194/1989
Laki leimaverolain muuttamisesta
1193/1989
Laki yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta
1192/1989
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
1191/1989
Vuoden 1990 rakennusverolaki
1190/1989
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa
1189/1989
Verohallituksen päätös rajoitetusti verovelvollisen opiskelijan tai harjoittelijan tai pohjoismaisen työnvaihto-ohjelman piirissä työskentelevän palkasta tehtävästä vähennyksestä
1188/1989
Verohallituksen päätös osingon, koron ja voitto-osuuden vapauttamisesta ennakonpidätyksestä annetun verohallituksen päätöksen muuttamisesta
1187/1989
Verohallituksen päätös tulo- ja varallisuusverolain 83§:ssä tarkoitetuista matkakuluvähennyksen laskentaperusteista vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa
1186/1989
Liikenneministeriön päätös lasten turvalaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1185/1989
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen turvavarusteista ja ruosteenestokäsittelystä
1184/1989
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1183/1989
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1182/1989
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1181/1989
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1180/1989
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 1§:n väliaikaisesta muuttamisesta
1179/1989
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yleisten sähköntoimitusehtojen muuttamisesta
1178/1989
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1177/1989
Asetus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
1176/1989
Asetus korkeakouluneuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta
1175/1989
Asetus Sibelius-Akatemiasta
1174/1989
Asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen 4 ja 7§:n muuttamisesta
1173/1989
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 3§:n muuttamisesta
1172/1989
Verohallituksen päätös vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1171/1989
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1990
1170/1989
Valtiovarainministeriön päätös liiketoimintaa harjoittavista valtion virastoista ja laitoksista
1169/1989
Valtiovarainministeriön päätös tilivirastoista
1168/1989
Asetus tilastokeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1167/1989
Asetus väestörekisterikeskuksen erään viran nimen muuttamisesta
1166/1989
Asetus väestörekisterikeskuksen eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
1165/1989
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1164/1989
Valtioneuvoston päätös eläinlääkäreiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten valtionosuuden perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
1163/1989
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1162/1989
Asetus merentutkimuslaitoksen maksuista annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
1161/1989
Asetus merenkulkulaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1160/1989
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1159/1989
Asetus luotsausmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1158/1989
Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen 43§:n muuttamisesta
1157/1989
Asetus rautatiekuljetusasetuksen muuttamisesta
1156/1989
Asetus ilmailuasetuksen muuttamisesta
1155/1989
Asetus maatalouden markkinointineuvostosta
1154/1989
Asetus maanmittaushallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1153/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1990
1152/1989
Valtioneuvoston päätös maan jakamisesta työvoimapiireihin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1151/1989
Asetus oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.