Säädökset alkuperäisinä: 1989

1250/1989
Laki kansaneläkelain 79§:n muuttamisesta
1249/1989
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
1248/1989
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1990
1247/1989
Laki vuodelta 1990 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1246/1989
Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
1245/1989
Asetus atomivastuulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1244/1989
Asetus ilmailulta kielletyistä ja rajoitetuista alueista annetun asetuksen 2 ja 3§:n muuttamisesta
1243/1989
Asetus kaupparekisteriasetuksen 21§:n muuttamisesta
1242/1989
Laki kaupparekisterilain 10§:n muuttamisesta
1241/1989
Laki osuuspankkilain muuttamisesta
1240/1989
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
1239/1989
Asetus laintarkastuskunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1238/1989
Laki laintarkastuskunnasta annetun lain muuttamisesta
1237/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös teurasruhojen punnituksesta annetun maatalousministeriön päätöksen 3§:n kumoamisesta
1236/1989
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1235/1989
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12§:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä
1234/1989
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta
1233/1989
Valtioneuvoston päätös saaristokuljetusten tukemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1232/1989
Valtioneuvoston päätös oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1231/1989
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
1230/1989
Valtioneuvoston päätös taideteosten hankkimisesta ja sijoittamisesta valtion julkisiin rakennuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
1229/1989
Asetus kuvaamataidonopettajan tutkintoon johtavien opintojen väliaikaisesta järjestämisestä taideteollisessa korkeakoulussa annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta
1228/1989
Asetus musiikinopettajan tutkintoon johtavien opintojen väliaikaisesta järjestämisestä Sibelius-Akatemiassa annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
1227/1989
Asetus Lapin korkeakoulun erään viran opetusalan muuttamisesta
1226/1989
Asetus Turun kauppakorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1225/1989
Asetus Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon eräiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja täyttämisestä
1224/1989
Laki lakkautettujen seurakuntien keskusarkistosta valtion palvelukseen siirtyvän henkilökunnan aseman järjestämisestä
1223/1989
Laki opintotukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1222/1989
Laki opintotukilain 7§:n muuttamisesta
1221/1989
Asetus Suomen ILO-neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1220/1989
Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1219/1989
Asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen markkamäärien tarkistamisesta
1218/1989
Asetus sähkölaitteistojen tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1217/1989
Asetus sähkötöiden valvonnasta perittävistä maksuista
1216/1989
Asetus yhtiöveron hyvityksestä
1215/1989
Asetus liikevaihtoveroasetuksen 2§:n muuttamisesta
1214/1989
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
1213/1989
Asetus valmisteverotusasetuksen muuttamisesta
1212/1989
Asetus tulliveroasetuksen muuttamisesta
1211/1989
Asetus kehitysalueiden veronhuojennuksista
1210/1989
Laki aluevaihdosta valtion ja YIT-Yhtymä Oy -nimisen osakeyhtiön välillä
1209/1989
Valtioneuvoston päätös eräiden keskitetysti suoritettujen etuuksien ja korvausten perimisestä valtion liikelaitoksilta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1208/1989
Valtioneuvoston päätös valtion liikennevahinkokustannusten perimisestä valtion liikelaitoksilta
1207/1989
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten vahinkoturvajärjestelmästä
1206/1989
Asetus valtion virkapukuavustuksista annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
1205/1989
Asetus sotainvalidien juhlarahasta
1204/1989
Asetus rakennushallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1203/1989
Asetus valtiokonttorista annetun asetuksen 18§:n muuttamisesta
1202/1989
Asetus valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) mukaisten liikelaitosten lainanottovaltuuksista vuonna 1990
1201/1989
Asetus valtion tulo- ja menoarvion väliaikaisesta järjestämisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.