Säädökset alkuperäisinä: 1989

50/1989
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista
49/1989
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
48/1989
Laki jätehuoltolain muuttamisesta
47/1989
Elinkeinohallituksen päätös elintarvikelisäaineista annetun elinkeinohallituksen päätöksen muuttamisesta
46/1989
Asetus työaikalain soveltamisesta kunnallisiin viranhaltijoihin annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
45/1989
Asetus Unkarin kanssa sairaanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun aikana tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
44/1989
Asetus Indonesian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
43/1989
Laki Indonesian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
42/1989
Valtioneuvoston päätös rakennemuutosmäärärahan käyttöperusteista
41/1989
Asetus sisäasiainministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
40/1989
Laki työllisyyskoulutuksesta annetun lain 4§:n kumoamisesta
39/1989
Laki ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain 3§:n kumoamisesta
38/1989
Laki työvoimaopistosta annetun lain 1§:n muuttamisesta
37/1989
Laki työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun lain 1 ja 3§:n muuttamisesta
36/1989
Laki työsuojelurahastolain 3§:n muuttamisesta
35/1989
Laki merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
34/1989
Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta
33/1989
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta
32/1989
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta
31/1989
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 1 ja 3§:n muuttamisesta
30/1989
Asetus lihavalmisteiden valmistuksen valvonnasta annetun asetuksen 7§:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta
29/1989
Asetus lihantarkastusasetuksen muuttamisesta
28/1989
Asetus maanmittausmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
27/1989
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
26/1989
Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 1 ja 4§:n muuttamisesta
25/1989
Laki valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
24/1989
Laki valtion siementarkastuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
23/1989
Laki valtion maatalouskemian laitoksesta annetun lain muuttamisesta
22/1989
Laki maatilalain muuttamisesta
21/1989
Laki valtion eläkelain 2 ja 10§:n muuttamisesta
20/1989
Asetus Kansainvälisen investointitakauslaitoksen perustamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
19/1989
Laki Kansainvälisen investointitakauslaitoksen perustamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
18/1989
Opetusministeriön päätös Tampereen yliopistossa vuosien 1967-1981 suoritettujen kahden ammattinäyttelijäkurssin ja kahden näyttelijäkurssin sekä samassa yliopistossa suoritetun nuorisonohjaajakurssin lukemisesta alemmiksi korkeakoulututkinnoiksi
17/1989
Asetus eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
16/1989
Asetus kasvinsuojeluasetuksen muuttamisesta
15/1989
Asetus museoviraston eräiden virkojen nimien muuttamisesta
14/1989
Asetus arkistolaitoksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
13/1989
Asetus Varastokirjaston eräiden virkojen perustamisesta
12/1989
Asetus Varastokirjastosta
11/1989
Asetus yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun asetuksen 9§:n muuttamisesta
10/1989
Asetus keskusverolautakunnasta annetun asetuksen 9§:n muuttamisesta
9/1989
Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa
8/1989
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
7/1989
Liikenneministeriön päätös eräiden radiolaitteiden tyyppihyväksyntävaatimuksista
6/1989
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1989 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
5/1989
Valtioneuvoston päätös avustusten myöntämisestä turkistarhaajien korkotukilainojen korkokustannuksiin
4/1989
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
3/1989
Laki lapsilisälain muuttamisesta
2/1989
Laki ystävällisissä suhteissa olevan valtion Suomessa olevan omaisuuden takavarikoimisesta ja asettamisesta myymis- tahi hukkaamiskiellon alaiseksi annetun lain kumoamisesta
1/1989
Laki ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.