Säädökset alkuperäisinä: 1989

100/1989
Valtioneuvoston päätös vuonna 1989 maksettavista pellon metsityspalkkioista
99/1989
Valtioneuvoston päätös vuonna 1989 tehtävistä maataloustuotannon vähentämissopimuksista
98/1989
Valtioneuvoston päätös vuonna 1989 tehtävistä tuotannonmuutossopimuksista sekä metsityspalkkioista
97/1989
Asetus vuonna 1987 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
96/1989
Asetus vuonna 1989 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
95/1989
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämästä pienten ja keskisuurten yritysten liikkeenjohdollisesta koulutuksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
94/1989
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen hallinonalaan kuuluvien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
93/1989
Asetus maanmittaushallinnon eräiden virkojen nimien muuttamisesta
92/1989
Asetus valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
91/1989
Verohallituksen päätös osingon, koron ja voitto-osuuden vapauttamisesta ennakonpidätyksestä annetun verohallituksen päätöksen muuttamisesta
90/1989
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
89/1989
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
88/1989
Valtioneuvoston päätös lapsen sairaanhoito- ja kuntoutusavustuksesta vanhemmille annetun valtioneuvoston päätöksen 4§:n muuttamisesta
87/1989
Valtioneuvoston päätös ammattikurssikeskusten korkotukiluotosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5§:n muuttamisesta
86/1989
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
85/1989
Valtioneuvoston päätös Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan nimismiespiirien yhdistämisestä
84/1989
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
83/1989
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
82/1989
Asetus yritystoiminnan aluetuesta
81/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös ravi- ja ratsastusurheiluhankkeisiin annettavien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
80/1989
Valtioneuvoston päätös kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa vuonna 1989
79/1989
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
78/1989
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
77/1989
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
76/1989
Laki oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta
75/1989
Opetusministeriön päätös oikeudesta osallistua yksityisoppilaana ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluviin kokeisiin annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
74/1989
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
73/1989
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 7§:ssä tarkoitetun hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista
72/1989
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 7§:ssä tarkoitetun lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista
71/1989
Asetus kanavalaitoksesta
70/1989
Laki työllisyyskoulutuksesta annetun lain 13 a§:n muuttamisesta
69/1989
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
68/1989
Verohallituksen päätös jälkiverotuksen toimittamatta jättämisestä liikevaihtoverotuksessa
67/1989
Verohallituksen päätös henkilökohtaisen pidätysprosentin uudelleen vahvistamisesta
66/1989
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
65/1989
Valtioneuvoston päätös maaseudun sähköistämisen tukemiseen myönnettävän valtionavustuksen jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
64/1989
Asetus turskan troolikalastuksen rajoittamisesta Selkämerellä
63/1989
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 1 ja 9§:n muuttamisesta
62/1989
Asetus polttoaineverosta annetun asetuksen muuttamisesta
61/1989
Asetus puolustusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
60/1989
Laki kirkkolain 97 ja 121§:n muuttamisesta
59/1989
Laki sähkölain muuttamisesta
58/1989
Asetus Pohjoismaiden kehitysrahaston perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
57/1989
Laki Pohjoismaiden kehitysrahaston perustamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
56/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1989
55/1989
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 6§:n muuttamisesta
54/1989
Valtiovarainministeriön päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2§:n väliaikaisesta muuttamisesta
53/1989
Valtioneuvoston päätös puuvapaasta painopaperista suoritettavasta vientitalletuksesta
52/1989
Valtioneuvoston päätös kunnan tuotantorakennusten korkotukiluottojen korosta
51/1989
Valtioneuvoston päätös investointi-, käynnistys- ja kehittämisavustusten myöntämistä koskeviksi periaateohjeiksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.