Säädökset alkuperäisinä: 1989

150/1989
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosan ja alueiden siirtämisestä Rautalammin ja Vesannon kunnista Tervon kuntaan
149/1989
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Tuusniemen kunnasta Vehmersalmen kuntaan
148/1989
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosan ja alueiden siirtämisestä Karttulan ja Tuusniemen kunnista Kuopion kaupunkiin
147/1989
Asetus kuvataideoppilaitoksista
146/1989
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 1 ja 36§:n muuttamisesta
145/1989
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös pienyritysten perustamisen edistämiseksi myönnettävästä tuesta
144/1989
Valtioneuvoston päätös Someron kunnan siirtämisestä Hämeen läänistä Turun ja Porin lääniin
143/1989
Asetus lääkintöhallituksen ja sosiaalihallituksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
142/1989
Asetus terveydenhoitoasetuksen 91§:n muuttamisesta
141/1989
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuuspiireistä annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
140/1989
Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
139/1989
Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
138/1989
Asetus valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 ja 7§:n muuttamisesta
137/1989
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 16§:n 1 momentin muuttamisesta
136/1989
Valtioneuvoston päätös työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta vuodelta 1989
135/1989
Asetus ilma-alusten katsastustoiminnasta, tarkastuslentotoiminnasta ja lentäjän lupakirjoista perittävistä maksuista
134/1989
Asetus erään valtiovarainministeriön viran perustamisesta ja eräistä kelpoisuusehdoista
133/1989
Asetus oikeuskanslerinviraston sekä oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
132/1989
Asetus opintotuen hallinnosta annetun asetuksen 2 ja 9§:n muuttamisesta
131/1989
Asetus opetusministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
130/1989
Asetus ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauksesta, paikalliskorotuksesta ja erinäisistä korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
129/1989
Verohallituksen päätös uudelleen maksuunpannun ennakon kantamisesta
128/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvihuoneviljelmien energiainvestointeihin myönnettävistä avustuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
127/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatilakiinteistöjen energia-avustuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
126/1989
Valtioneuvoston päätös yrityspalveluyrityksien siirtymistuesta
125/1989
Valtioneuvoston päätös emolehmäpalkkioista
124/1989
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön eräiden virkojen lakkauttamisesta
123/1989
Asetus eräiden liikenneministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
122/1989
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
121/1989
Puolustusministeriön päätös asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 1990 ja 1991
120/1989
Valtioneuvoston päätös virka- ja itsehallintoalueiden sekä eräiden liikennepaikkojen nimistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
119/1989
Asetus ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
118/1989
Asetus kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
117/1989
Asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista annetun asetuksen muuttamisesta
116/1989
Laki Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta
115/1989
Laki Oulangan kansallispuiston laajentamisesta
114/1989
Laki laivanrakennus- ja laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta
113/1989
Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta
112/1989
Laki vientitakuulain muuttamisesta
111/1989
Laki Valtiontakuukeskuksesta
110/1989
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
109/1989
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 22§:n muuttamisesta
108/1989
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 26§:n muuttamisesta
107/1989
Laki eduskunnan oikeusasiamiehen eläkkeestä sekä hänen kuoltuaan suoritettavasta perhe-eläkkeestä ja ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta annetun lain 1§:n muuttamisesta
106/1989
Laki eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä annetun lain 2§:n muuttamisesta
105/1989
Laki lukiolain 45§:n muuttamisesta
104/1989
Laki peruskoululain 71 ja 72§:n muuttamisesta
103/1989
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
102/1989
Asetus Pohjoismaiden välillä peruskoulun aineenopettajien, käytännöllis-esteettisten aineiden opettajien ja erityisopettajien sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten aineenopettajien ja käytännöllis-esteettisten aineiden opettajien yhteispohjoismaisista työmarkkinoista tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta sekä sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimusten soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
101/1989
Laki Pohjoismaiden välillä peruskoulun aineenopettajien, käytännöllis-esteettisten aineiden opettajien ja erityisopettajien sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten aineenopettajien ja käytännöllis-esteettisten aineiden opettajien yhteispohjoismaisista työmarkkinoista tehtyjen sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimusten soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.