Säädökset alkuperäisinä: 1989

200/1989
Valtioneuvoston päätös läänin kehittämisrahan käyttöperusteista
199/1989
Valtioneuvoston päätös investointiveron kantamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
198/1989
Asetus valtion eläinlääketieteellisestä laitoksesta
197/1989
Asetus ulkoasiainhallinnon eräistä virkajärjestelyistä
196/1989
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
195/1989
Valtioneuvoston päätös valtion palvelukseen työsopimussuhteeseen ulkomailla otetulle muulle kuin Suomen kansalaiselle myönnettävästä ylimääräisestä eläkkeestä
194/1989
Asetus autorekisterikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
193/1989
Asetus avaruusasiain neuvottelukunnasta
192/1989
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen, arkistolaitoksen ja museoviraston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
191/1989
Asetus eroraha-asetuksen muuttamisesta
190/1989
Asetus eräistä verohallinnon virkajärjestelyistä
189/1989
Asetus valtion henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
188/1989
Asetus kansanterveyslaitoksen erään viran perustamisesta
187/1989
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
186/1989
Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
185/1989
Asetus pelastushallinnon koulutuskeskuksen erään viran perustamisesta
184/1989
Asetus väestökirjahallinnosta annetun asetuksen 6 ja 22§:n muuttamisesta
183/1989
Asetus rajavartiolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta
182/1989
Asetus passintarkastajista
181/1989
Asetus poliisin eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
180/1989
Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
179/1989
Asetus Kanadan kanssa tehdyn virkamiesten perheenjäsenten työskentelyä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
178/1989
Oikeusministeriön päätös eräiden oikeusministeriön hallinnonalan virastojen virkamiesten kielitaidosta
177/1989
Asetus vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
176/1989
Asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
175/1989
Asetus ympäristöministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
174/1989
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon eräiden virkojen perustamisesta
173/1989
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
172/1989
Asetus vankeinhoitolaitoksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
171/1989
Asetus tuomiokuntain hoidosta annetun asetuksen muuttamisesta
170/1989
Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen 19 ja 20§:n muuttamisesta
169/1989
Asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen 14 ja 15§:n muuttamisesta
168/1989
Asetus Suomenlinnan hoitokunnasta
167/1989
Asetus eräiden opetusministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
166/1989
Asetus kuvataideakatemian eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
165/1989
Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
164/1989
Asetus Helsingin yliopiston kahden varsinaisen professorin viran muuttamisesta
163/1989
Asetus Helsingin yliopiston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
162/1989
Asetus Helsingin yliopiston biotekniikan instituutista
161/1989
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
160/1989
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
159/1989
Valtioneuvoston päätös oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
158/1989
Asetus oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta
157/1989
Asetus maatalouslautakunnista
156/1989
Asetus valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
155/1989
Asetus valtion siementarkastuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
154/1989
Asetus valtion maatalouskemian laitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
153/1989
Asetus maataloushallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
152/1989
Asetus yhteisantennilaitosten tarkastuksista suoritettavista maksuista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
151/1989
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosan ja alueiden siirtämisestä Iisalmen kaupungista sekä Maaningan ja Nilsiän kunnista Lapinlahden kuntaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.