Säädökset alkuperäisinä: 1989

250/1989
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 8§:n muuttamisesta
249/1989
Laki kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 25§:n muuttamisesta
248/1989
Laki jätevesimaksusta annetun lain 11§:n muuttamisesta
247/1989
Laki jätehuoltolain 44§:n muuttamisesta
246/1989
Laki maa-aineslain 20§:n muuttamisesta
245/1989
Laki rakennuslain muuttamisesta
244/1989
Laki kunnallislain 40 ja 141§:n muuttamisesta
243/1989
Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5§:n muuttamisesta
242/1989
Laki lääninoikeuslain muuttamisesta
241/1989
Asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä
240/1989
Asetus metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
239/1989
Asetus atomivastuulain 15§:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
238/1989
Asetus ilmakuljetuslain voimaantulosta eräissä tapauksissa
237/1989
Asetus oikeusministeriöstä
236/1989
Laki vesilain muuttamisesta
235/1989
Laki vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 3§:n muuttamisesta
234/1989
Valtiovarainministeriön päätös ulkomailta tulevan eläkettä vastaavan etuuden vähentämisestä ja kertasuorituksena maksettavan ylimääräisen eläkkeen suuruuden määrittämistä koskevista laskentaperusteista
233/1989
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
232/1989
Valtioneuvoston päätös yleisistä perusteista, joiden nojalla ammattikurssin aloittamiseen ei tarvita ammattikasvatusviranomaisen lupaa
231/1989
Asetus työllisyyskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
230/1989
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
229/1989
Asetus valtion työterveys- ja työturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
228/1989
Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista
227/1989
Asetus valtiokonttorin varhaiseläkelautakunnasta
226/1989
Asetus ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
225/1989
Valtioneuvoston päätös sanomalehdistön kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi osoitetun määrärahan jakoperusteista ja avustusten hakemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
224/1989
Valtioneuvoston päätös maidosta suoritettavasta lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
223/1989
Valtioneuvoston päätös naudanlihan ja lampaanlihan tuotantopalkkioista
222/1989
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 6§:n muuttamisesta
221/1989
Valtioneuvoston päätös vuonna 1989 tehtävistä viherheinän tuotantosopimuksista
220/1989
Valtioneuvoston päätös vuonna 1989 maksettavista herneen tuotantopalkkioista
219/1989
Valtioneuvoston päätös ulkomaan kuorma-autoliikenteen polttoaineen hintaan sisältyvän liikevaihtoveron korvaamisesta
218/1989
Asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta
217/1989
Asetus indeksilain soveltamislautakunnasta annetun asetuksen 5§:n muuttamisesta
216/1989
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös tuoreena pakastamattomana kulutukseen toimitettavien broilereiden tutkimisesta kasvattamoissa salmonellatartuntojen varalta
215/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös siipikarjanlihan tarkastuksesta
214/1989
Valtiovarainministeriön päätös valtion palveluksessa olevilta perittävistä ateriakorvauksista
213/1989
Valtioneuvoston päätös tavaroiden viennistä ja tuonnista Suomen ja Etelä-Afrikan tasavallan välillä annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
212/1989
Valtioneuvoston päätös eräiden kuntien nimistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
211/1989
Asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
210/1989
Asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta
209/1989
Asetus alusten paineastioiden tarkastuksiin liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
208/1989
Asetus merimieskatselmusmiehille maksettavista palkkioista ja lunastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
207/1989
Asetus eräistä alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin sekä jäämaksuluokan määräämiseen liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
206/1989
Asetus ilmailuhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
205/1989
Työsuojeluhallituksen päätös asbestityötä tekevien lääkärintarkastuksista
204/1989
Valtiovarainministeriön päätös liikevaihtoverolain alkutuotevähennyksen ja palautuksen laskemisperusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2§:n muuttamisesta
203/1989
Valtioneuvoston päätös televisioluvista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
202/1989
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
201/1989
Valtioneuvoston päätös maatalouspiireistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.