Säädökset alkuperäisinä: 1989

300/1989
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
299/1989
Asetus Alankomaiden kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
298/1989
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
297/1989
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
296/1989
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta Orimattilan tuomiokunnassa
295/1989
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun rehusilakan vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
294/1989
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
293/1989
Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
292/1989
Asetus eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta yleisellä vesialueella meressä sekä Suomen kalastusvyöhykkeellä annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
291/1989
Asetus kalastuspiireistä
290/1989
Asetus maatila-asetuksen muuttamisesta
289/1989
Laki etuostolain 1§:n muuttamisesta
288/1989
Verohallituksen päätös rahana suoritettavasta leimaverosta
287/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maataloustuotevarastojen korkotukilainojen korosta
286/1989
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös aerosolien merkintää koskevista siirtymäajoista
285/1989
Valtioneuvoston päätös työllisyyskoulutukseen osallistuvien oppilaiden majoitus- ja ruokailukustannuksista
284/1989
Valtioneuvoston päätös vuoden 1987 satovahinkojen johdosta suoritettavista yleiskorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
283/1989
Valtioneuvoston päätös käynnistystuen maksamisesta nuorille viljelijöille
282/1989
Asetus asumistukiasetuksen 10§:n kumoamisesta
281/1989
Asetus sähköasetuksen muuttamisesta
280/1989
Asetus matkailun edistämiskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
279/1989
Asetus laskentatoimen apulaisprofessorin viran perustamisesta Turun kauppakorkeakouluun
278/1989
Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen opetusalan muuttamisesta
277/1989
Asetus metalliraha-asetuksen muuttamisesta
276/1989
Asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta
275/1989
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen muutosten voimaansaattamisesta
274/1989
Muutoksia valtion tulo- ja menoarvioon vuodelle 1989
273/1989
Ympäristöministeriön päätös rakennusalan tyyppihyväksynnästä
272/1989
Valtioneuvoston päätös markan ulkoisesta arvosta annetun valtioneuvoston päätöksen 4§:n muuttamisesta
271/1989
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
270/1989
Laki tieliikennelain muuttamisesta
269/1989
Laki poronhoitolain 43§:n muuttamisesta
268/1989
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1§:n muuttamisesta
267/1989
Laki työnvälityslain 16 b§:n muuttamisesta
266/1989
Laki puutavaranmittauslain 24 ja 25§:n muuttamisesta
265/1989
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 8§:n muuttamisesta
264/1989
Laki koiraverosta annetun lain 12§:n muuttamisesta
263/1989
Laki leimaverolain 4§:n muuttamisesta
262/1989
Laki tartuntatautilain 29§:n muuttamisesta
261/1989
Laki kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 44§:n muuttamisesta
260/1989
Laki sairaanhoitoalan kuntainliittojen uudelleenjärjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 23§:n muuttamisesta
259/1989
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
258/1989
Laki terveydenhoitolain 26§:n 3 momentin kumoamisesta
257/1989
Laki kansanterveyslain 47§:n muuttamisesta
256/1989
Laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan annetun lain muuttamisesta
255/1989
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 15§:n muuttamisesta
254/1989
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 14§:n muuttamisesta
253/1989
Laki etuostolain 22§:n muuttamisesta
252/1989
Laki poliisilain 25§:n muuttamisesta
251/1989
Laki yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnasta annetun lain 7§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.