Säädökset alkuperäisinä: 1989

350/1989
Asetus vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
349/1989
Erityisvalmisteasetus
348/1989
Asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
347/1989
Asetus kasvatustieteellisen perustutkinnon ja erillisten erityisopettajan opintojen järjestämisestä Helsingin yliopistossa annetun asetuksen muuttamisesta
346/1989
Asetus farmaseutin tutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
345/1989
Asetus rikoksentorjunnan neuvottelukunnasta
344/1989
Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta
343/1989
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa
342/1989
Verohallituksen päätös työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa 15 päivänä joulukuuta 1988 annetun päätöksen muuttamisesta
341/1989
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Paltamon ja Puolangan kuntien välillä
340/1989
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Kuopion kaupungista sekä Maaningan ja Nilsiän kunnista Siilinjärven kuntaan
339/1989
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Kiuruveden ja Pielaveden kunnista Iisalmen kaupunkiin
338/1989
Sisäasiainministeriön päätös erään tilanosan ja eräiden alueiden siirtämisestä Tervon kunnasta Karttulan kuntaan
337/1989
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan ja tilanosan siirtämisestä Puumalan ja Ristiinan kunnista Anttolan kuntaan
336/1989
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Seinäjoen kaupungista sekä Peräseinäjoen ja >Vähänkyrön kunnista Ilmajoen kuntaan
335/1989
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Iisalmen kaupungista ja Vieremän kunnasta Sonkajärven kuntaan
334/1989
Asetus sosiaaliavustajista
333/1989
Asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen 10§:n muuttamisesta
332/1989
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4§:n muuttamisesta
331/1989
Valtioneuvoston päätös pientonniston korkomenojen alentamiseksi myönnettävistä avustuksista
330/1989
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista
329/1989
Asetus liikennöimismaksuista valtion lentoasemilla
328/1989
Asetus valtiovarainministeriön eräistä virkajärjestelyistä
327/1989
Laki lukiolain 6§:n muuttamisesta
326/1989
Laki peruskoululain 13§:n muuttamisesta
325/1989
Liikenneministeriön päätös kunnista, joiden alueella peritään korkeampaa televisiolupamaksua
324/1989
Valtioneuvoston päätös vuonna 1989 tehtävistä tuotannonmuutossopimuksista sekä metsityspalkkioista annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
323/1989
Valtioneuvoston päätös kirjastorakennusten suunnittelun, rakentamisen ja normaalihintojen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 9§:n muuttamisesta
322/1989
Valtioneuvoston päätös kirjastorakennusten normaalihinnoista
321/1989
Valtioneuvoston päätös peruskoulun ja lukion huonetilojen normaalihinnoista
320/1989
Asetus eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1989
319/1989
Asetus vakuutusyhtiöasetuksen muuttamisesta
318/1989
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
317/1989
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta
316/1989
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5§:n muuttamisesta
315/1989
Laki ennakkoperintälain 10 ja 19§:n muuttamisesta
314/1989
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Kuopion kaupungista sekä Lapinlahden ja Pielaveden kunnista Maaningan kuntaan
313/1989
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Rovaniemen maalaiskunnan, Ranuan ja Tervolan kuntien välillä
312/1989
Valtioneuvoston päätös asunto-, omaksilunastamis- ja perusparannuslainan myöntämisessä, korkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi hyväksymisessä sovellettavista arvosteluperusteista
311/1989
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
310/1989
Valtioneuvoston päätös maidosta suoritettavasta lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
309/1989
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
308/1989
Asetus posti- ja telelaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
307/1989
Valtioneuvoston päätös sisäasiainministeriön oikeudesta määrätä saaristoalueiden tukemisesta
306/1989
Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjän vuosiloman pituudesta
305/1989
Valtioneuvoston päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta
304/1989
Valtioneuvoston päätös pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4 ja 5§:n muuttamisesta
303/1989
Valtioneuvoston päätös kansallisista mittauspaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
302/1989
Asetus liikenneministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
301/1989
Asetus tie- ja vesirakennuslaitoksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.