Säädökset alkuperäisinä: 1989

400/1989
Valtioneuvoston päätös vientitakuusta perittävän maksun yleisistä perusteista annetun päätöksen muuttamisesta
399/1989
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen liitteenä olevan luettelon muuttamisesta
398/1989
Asetus Teknillisen korkeakoulun eräiden virkojen opetusalan muuttamisesta
397/1989
Asetus Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen 8§:n muuttamisesta
396/1989
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
395/1989
Laki ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain 11§:n muuttamisesta
394/1989
Laki työnvälityslain 17§:n muuttamisesta
393/1989
Asetus Unkarin kanssa tehdyn sijoitusten suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
392/1989
Laki Unkarin kanssa tehdyn sijoitusten suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
391/1989
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
390/1989
Tasavallan Presidentin avoin kirje altioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
389/1989
Asetus kouluhallituksesta annetun asetuksen 29§:n muuttamisesta
388/1989
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta
387/1989
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta
386/1989
Asetus verohallinnon eräiden virkojen kelpoisuusehdoista
385/1989
Asetus valtiovarainministeriön eräiden virkojen nimien muuttamisesta
384/1989
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
383/1989
Asetus valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön
382/1989
Laki valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön
381/1989
Valtioneuvoston päätös teollisuusperunan tuotantopalkkiosta
380/1989
Valtioneuvoston päätös rukiin tuotantopalkkiosta
379/1989
Valtioneuvoston päätös rehuviljan tuotantopalkkiosta
378/1989
Valtioneuvoston päätös lihan tuotantoavustuksista
377/1989
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantoavustuksista
376/1989
Valtioneuvoston päätös kotieläinten lukumäärän perusteella annettavista avustuksista
375/1989
Valtioneuvoston päätös pinta-alalisästä
374/1989
Asetus Neuvostoliiton kanssa alusten takavarikoinnin välttämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
373/1989
Laki Neuvostoliiton kanssa alusten takavarikoinnin välttämisestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
372/1989
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
371/1989
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
370/1989
Patentti- ja rekisterihallituksen päätös muutoksista ja lisäyksistä mallien rekisteröinnissä noudatettavaan luokitukseen
369/1989
Sisäasiainministeriön päätös saaristoalueiden tukemisesta
368/1989
Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
367/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös valtiolle maksettavan virkatalonvuokran ja muun valtiolle viljassa suoritettavan korvauksen määräämisestä vuonna 1989
366/1989
Valtioneuvoston päätös saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista
365/1989
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
364/1989
Valtioneuvoston päätös puuvapaasta painopaperista suoritettavasta vientitalletuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
363/1989
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
362/1989
Asetus Romanian kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen 12 artiklan soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
361/1989
Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta
360/1989
Asetus verohallinnosta annetun asetuksen 61§:n muuttamisesta
359/1989
Laki vuodelta 1989 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta annetun lain 2§:n muuttamisesta
358/1989
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa eräät valtion teollisuuslaitokset perustettaville osakeyhtiöille annetun lain muuttamisesta
357/1989
Laki valtion virkamieslain voimaanpanolain muuttamisesta
356/1989
Laki leimaverolain muuttamisesta
355/1989
Laki poliisilain 7 a§:n 2 momentin kumoamisesta
354/1989
Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta
353/1989
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta Savonlinnan raastuvanoikeudessa
352/1989
Valtioneuvoston päätös tuotekehitysavustusten ja tuotekehityslainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 4§:n muuttamisesta
351/1989
Asetus Valtiontakuukeskuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.