Säädökset alkuperäisinä: 1989

1300/1989
Asetus Uddskatanin luonnonsuojelualueesta
1299/1989
Asetus Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen toisen ja neljännen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1298/1989
Asetus Espanjan ja Portugalin Euroopan talousyhteisöön liittymisestä johtuvan Suomen ja Euroopan talousyhteisön väliseen vapaakauppasopimukseen tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan sekä Suomen ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen vapaakauppasopimukseen tehdyn toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1297/1989
Laki Espanjan ja Portugalin Euroopan talousyhteisöön liittymisestä johtuvan Suomen ja Euroopan talousyhteisön väliseen vapaakauppasopimukseen tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan sekä Suomen ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen vapaakauppasopimukseen tehdyn toisen lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1296/1989
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1295/1989
Verohallituksen päätös vuonna 1990 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1294/1989
Verohallituksen päätös henkilökohtaisen pidätysprosentin uudelleen vahvistamisesta
1293/1989
Ympäristöministeriön päätös kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman alistamisesta vesi- ja ympäristöhallituksen vahvistettavaksi
1292/1989
Asetus maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta
1291/1989
Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen 28 b§:n muuttamisesta
1290/1989
Asetus öljysuojarahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1289/1989
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta annetun lain 5§:n muuttamisesta
1288/1989
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12§:n muuttamisesta
1287/1989
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
1286/1989
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1285/1989
Valtioneuvoston päätös eräistä Posti- ja telelaitoksen hinnoista
1284/1989
Valtioneuvoston päätös poronomistajien ansionmenetysten korvaamiseksi annettavista avustuksista
1283/1989
Valtioneuvoston päätös Pietarsaaren ja Oulun nimismiespiirien nimien muuttamisesta
1282/1989
Valtioneuvoston päätös perusvyöhykkeistä ja tukialueista annetun valtioneuvoston päätöksen 5 ja 6§:n muuttamisesta
1281/1989
Valtioneuvoston päätös eräiden kuntien ja kunnan osan määräämisestä erityisalueeksi
1280/1989
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
1279/1989
Asetus rajavyöhykeasetuksen 16§:n muuttamisesta
1278/1989
Asetus vartioimisliikelautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1277/1989
Asetus poliisin eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1276/1989
Asetus sisäasiainministeriön eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1275/1989
Laki poikkeusmenettelystä palo- ja pelastustoimen käyttökustannusten valtionosuuksia myönnettäessä
1274/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lannoitevalmisteiden laatuvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1273/1989
Asetus lannoiteasetuksen 4§:n muuttamisesta
1272/1989
Asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1271/1989
Asetus Valtion viljavarastosta
1270/1989
Asetus kasvintarkastuksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
1269/1989
Asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista
1268/1989
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1267/1989
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 1§:n muuttamisesta
1266/1989
Laki pellonraivausmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1265/1989
Laki maanmittausmaksusta annetun lain muuttamisesta
1264/1989
Laki maanmittaushallinnosta annetun lain muuttamisesta
1263/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös tuottajamaidon samahintaisuudesta sekä laatu- ja koostumushinnoittelun perusteista
1262/1989
Valtioneuvoston päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
1261/1989
Laki maataloustuotannon tasapainottamisesta
1260/1989
Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 13§:n muuttamisesta
1259/1989
Laki meijerikohtaisesta kiintiömaksusta annetun lain muuttamisesta
1258/1989
Laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain muuttamisesta
1257/1989
Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain muuttamisesta
1256/1989
Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1255/1989
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1254/1989
Laki sairausvakuutuslain 69§:n muuttamisesta
1253/1989
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 9§:n muuttamisesta
1252/1989
Laki vammaistukilain 8§:n muuttamisesta
1251/1989
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.