Säädökset alkuperäisinä: 1989

450/1989
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
449/1989
Laki tieliikennelain muuttamisesta
448/1989
Laki merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta annetun lain 4§:n muuttamisesta
447/1989
Valtioneuvoston päätös teollisuuden alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
446/1989
Asetus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
445/1989
Asetus Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
444/1989
Laki tullitariffilain liitteinä olevien tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta
443/1989
Laki tullitariffilain liitteinä olevien tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta
442/1989
Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta
441/1989
Valtioneuvoston päätös vuokra-asuntojen jälleenvuokrauksesta kunnille aiheutuneiden tappioiden korvaamiseksi myönnettävien avustusten jakoperusteista
440/1989
Valtioneuvoston päätös Y-Säätiölle ja kunnille vuokra-asuntojen hankkimiseen myönnettävistä lainoista
439/1989
Valtioneuvoston päätös koneiden ja laitteiden turvallisuusmääräyksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
438/1989
Valtioneuvoston päätös kemian työsuojeluneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
437/1989
Asetus työministeriöstä
436/1989
Asetus eräistä rakennushallinnon virkajärjestelyistä
435/1989
Asetus eräistä verohallinnon virkajärjestelyistä
434/1989
Asetus ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
433/1989
Asetus siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
432/1989
Asetus merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta
431/1989
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
430/1989
Asetus työministeriön tehtävistä eräissä työsuojeluhallinnon alaan kuuluvissa asioissa
429/1989
Asetus työsuojeluneuvottelukunnasta, työsuojelulautakunnista ja työsuojelulautakuntien poikkeuslupajaostoista annetun asetuksen muuttamisesta
428/1989
Asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
427/1989
Asetus työvoimaopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
426/1989
Asetus työnvälityslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 3 ja 7§:n kumoamisesta
425/1989
Asetus työllisyyskoulutuksesta annetun asetuksen 2 luvun kumoamisesta
424/1989
Asetus ammatinvalinnanohjauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
423/1989
Asetus työvoimapalvelujen neuvottelukunnasta
422/1989
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
421/1989
Valtioneuvoston päätös vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä
420/1989
Valtioneuvoston päätös Iin tuomiokunnan ja Oulun tuomiokunnan lakkauttamisesta sekä Oulujoen tuomiokunnan perustamisesta
419/1989
Asetus elintarvikeneuvottelukunnasta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
418/1989
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
417/1989
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
416/1989
Asetus ulkomaanedustuksen virkamiehen omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamisesta
415/1989
Asetus ulkomaanedustuksen virkamiehen muutto-, kotiloma- ja eräiden muiden matkakustannusten korvaamisesta
414/1989
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
413/1989
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 4§:n muuttamisesta
412/1989
Valtioneuvoston päätös vuonna 1989 tehtävistä kananmunatuotannon vähentämissopimuksista
411/1989
Valtioneuvoston päätös vuonna 1989 tehtävistä tuotannonmuutossopimuksista sekä metsityspalkkioista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 3§:n muuttamisesta
410/1989
Asetus Euroopan neuvoston perussäännön voimaansaattamisesta
409/1989
Asetus Turun ja Porin sekä Keski-Suomen lääninhallituksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
408/1989
Laki nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 2§:n muuttamisesta
407/1989
Maatalouden työaikalaki
406/1989
Laki lukiolain 32 ja 60§:n muuttamisesta
405/1989
Laki peruskoululain 58 ja 94§:n muuttamisesta
404/1989
Laki tulo- ja varallisuusverolain 57§:n muuttamisesta
403/1989
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisajankohdasta
402/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan ja mädin kuljettamisen ja luovuttamisen rajoittamisesta merestä sisävesistöön
401/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimituksista perittävistä työaikakorvauksista ja täydentämiskorvauksista sekä lohkomisesta ja halkomisesta perittävistä pinta-alakorvauksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.