Säädökset alkuperäisinä: 1989

500/1989
Laki sijoitusrahastolain 1 ja 40§:n muuttamisesta
499/1989
Laki arvopaperinvälitysliikkeistä
498/1989
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3§:n muuttamisesta
497/1989
Laki pankkitarkastuslain muuttamisesta
496/1989
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
495/1989
Arvopaperimarkkinalaki
494/1989
Asetus eräiden kasvien rauhoittamisesta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
493/1989
Asetus eräiden lintulajien rauhoittamisesta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
492/1989
Asetus eräiden eläinlajien rauhoittamisesta
491/1989
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 68 ja 163§:n muuttamisesta
490/1989
Asetus alaltaan vaihtuvista sopimuspalkkaisista professorin viroista
489/1989
Asetus Helsingin yliopiston erään viran nimen muuttamisesta
488/1989
Asetus hovioikeuksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
487/1989
Asetus kanslianotaarien ja notaarien lukumäärästä tuomiokunnissa
486/1989
Asetus Outokumpu Oy:n ulkomaisten lainojen valtion takauksista
485/1989
Laki Tammisaaren saariston kansallispuistosta
484/1989
Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
483/1989
Laki aluevaihdosta valtion ja Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan välillä
482/1989
Asetus työelämän tutkimuspolitiikan neuvottelukunnasta
481/1989
Asetus tapaturmaviraston eräiden virkojen nimien muuttamisesta
480/1989
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
479/1989
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
478/1989
Asetus turvallisuutta asbestin käytössä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
477/1989
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7§:n muuttamisesta
476/1989
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9§:n muuttamisesta
475/1989
Laki työntekijäin eläkelain 12§:n muuttamisesta
474/1989
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
473/1989
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1989 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
472/1989
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
471/1989
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
470/1989
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
469/1989
Asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
468/1989
Asetus sotilasarvoon ylentämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
467/1989
Asetus työriitojen sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta
466/1989
Asetus työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun asetuksen muuttamisesta
465/1989
Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 6 ja 16§:n muuttamisesta
464/1989
Laki liikevaihtoverolain 16 ja 27§:n väliaikaisesta muuttamisesta
463/1989
Laki leimaverolain muuttamisesta
462/1989
Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun verotaulukon muuttamisesta
461/1989
Laki tuontimaksulain muuttamisesta
460/1989
Laki tullitariffin muuttamisesta
459/1989
Laki tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehdyn muutoksen hyväksymisestä
458/1989
Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 17§:n muuttamisesta
457/1989
Asetus makeutusaineasetuksen muuttamisesta
456/1989
Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
455/1989
Asetus patentti- ja rekisterihallituksen erään viran nimen muuttamisesta
454/1989
Asetus telepäätelaitteiden tyyppihyväksyntää koskevista päätöksistä sekä tyyppihyväksyntään liittyvistä mittauksista ja tarkastuksista suoritettavista maksuista
453/1989
Asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
452/1989
Asetus Inarijärven kalastussäännöstä
451/1989
Asetus yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista annetun asetuksen 1§:n >muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.