Säädökset alkuperäisinä: 1989

550/1989
Valtioneuvoston päätös valtion varmuusvarastoinnista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
549/1989
Asetus puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
548/1989
Asetus kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
547/1989
Asetus eräästä virkajärjestelystä
546/1989
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
545/1989
Asetus lääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen 2 a§:n muuttamisesta
544/1989
Asetus eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
543/1989
Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain muuttamisesta
542/1989
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
541/1989
Laki Saksan demokraattisen tasavallan kanssa oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta
540/1989
Maatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista
539/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1989 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
538/1989
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta torjunta-aineen käsittelyyn ja levitykseen metsätöissä
537/1989
Valtioneuvoston päätös eräistä kotimaisen viljan osto- ja myyntihinnoista
536/1989
Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön muuttamisesta
535/1989
Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta
534/1989
Asetus kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
533/1989
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 22§:n muuttamisesta
532/1989
Laki lannoiteverosta annetun lain 4§:n muuttamisesta
531/1989
Asetus ympäristöministeriön erään viran nimen muuttamisesta
530/1989
Asetus posti- ja telelaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
529/1989
Asetus taidehistorian apulaisprofessorin viran perustamisesta Tampereen teknilliseen korkeakouluun
528/1989
Asetus Eläinlääketieteellisen korkeakoulun virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä
527/1989
Asetus Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta
526/1989
Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen 16§:n muuttamisesta
525/1989
Asetus vankeinhoitolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
524/1989
Valtioneuvoston päätös tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta
523/1989
Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta
522/1989
Lääninoikeusasetus
521/1989
Asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
520/1989
Liikenneministeriön päätös vaarallisten tavaroiden kansainvälisissä tiekuljetuksissa vaadittavien pakkausten tyyppihyväksymisten toimivaltaisista viranomaisista
519/1989
Valtioneuvoston päätös erityisesti suojeltavista lajeista
518/1989
Valtioneuvoston päätös riistanhoitomaksun korottamisesta
517/1989
Asetus ilmansuojeluasetuksen muuttamisesta
516/1989
Asetus työttömyysturvaetuuksien korottamisesta
515/1989
Asetus vuonna 1989 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
514/1989
Asetus asevelvolliselle suoritettavasta päivärahasta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
513/1989
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
512/1989
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 8 ja 9§:n muuttamisesta
511/1989
Laki pääkaupunkiseudun rakennusverosta
510/1989
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
509/1989
Asetus ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun asetuksen muuttamisesta
508/1989
Asetus eräistä poikkeuksista ammatillisten oppilaitosten opetusryhmien muodostamista koskeviin perusteisiin annetun asetuksen muuttamisesta
507/1989
Asetus työajasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun asetuksen muuttamisesta
506/1989
Yhdistysrekisteriasetus
505/1989
Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 2§:n muuttamisesta
504/1989
Laki eräiden yhdistysten poistamisesta yhdistysrekisteristä
503/1989
Yhdistyslaki
502/1989
Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi
501/1989
Laki leimaverolain 10§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.