Säädökset alkuperäisinä: 1989

600/1989
Valtioneuvoston päätös ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen taksojen vahvistamisesta
599/1989
Valtioneuvoston päätös sokerijuurikkaan tuotantopalkkiosta
598/1989
Valtioneuvoston päätös kalatalouden korkotukilainojen korkohyvityksistä ja enimmäismääristä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
597/1989
Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
596/1989
Asetus kliinisen farmakologian ja toksikologian professorin viran perustamisesta Tampereen yliopistoon
595/1989
Asetus tietoliikennejärjestelmien professorin viran perustamisesta Teknilliseen korkeakouluun
594/1989
Asetus Teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
593/1989
Asetus Teknillisen korkeakoulun erään viran nimen muuttamisesta
592/1989
Laki vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä
591/1989
Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 3§:n kumoamisesta
590/1989
Laki Suomen elokuva-arkistosta annetun lain 3§:n kumoamisesta
589/1989
Laki taideteollisesta korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
588/1989
Laki teatterikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
587/1989
Laki Sibelius-Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
586/1989
Asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
585/1989
Laki Amerikan yhdysvaltojen kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hvyäksymisestä
584/1989
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön erään viran lakkauttamisesta
583/1989
Asetus ydinturvallisuusneuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
582/1989
Asetus posti- ja telelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
581/1989
Asetus maanmittaushallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
580/1989
Asetus maanmittaushallinnon eräiden virkojen nimien muuttamisesta
579/1989
Asetus eräistä metsähallinnon virkajärjestelyistä
578/1989
Asetus lukion oppilaiden opintososiaalisista eduista
577/1989
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
576/1989
Asetus Suomen kuvataiteen juhlarahasta
575/1989
Asetus tullilaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
574/1989
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 22 ja 23§:n muuttamisesta
573/1989
Laki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä
572/1989
Laki lukiolain 21§:n muuttamisesta
571/1989
Valtioneuvoston päätös metsänviljelyaineiston neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
570/1989
Valtioneuvoston päätös Tervalammin retkeilyalueen perustamisesta
569/1989
Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4§:n muuttamisesta
568/1989
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten oikeudesta tehdä vakuutussopimuksia annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
567/1989
Asetus yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta
566/1989
Asetus rakennushallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
565/1989
Laki kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 15§:n muuttamisesta
564/1989
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
563/1989
Laki valtion eläkelain 5 ja 7§:n muuttamisesta
562/1989
Laki Otaniemen sähkölaitoksen omaisuuden myymisestä Espoon Sähkö Oy -nimiselle osakeyhtiölle
561/1989
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta Rantasalmen tuomiokunnassa
560/1989
Liikenneministeriön päätös mainonnasta kaapelilähetystoiminnassa
559/1989
Liikenneministeriön päätös televerkkojen liikenteellisestä aluejaosta
558/1989
Asetus tapaturmaviraston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
557/1989
Laki rakennuslain muuttamisesta
556/1989
Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä
555/1989
Laki raastuvanoikeudesta annetun lain muuttamisesta
554/1989
Laki maistraatista annetun lain muuttamisesta
553/1989
Laki säädöksissä viitattavien standardien kielestä
552/1989
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valvontalisensioinnista annetun päätöksen muuttamisesta
551/1989
Valtioneuvoston päätös tuontikaupparahastosta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.