Säädökset alkuperäisinä: 1989

750/1989
Asetus Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
749/1989
Laki ilmansuojelulain muuttamisesta
748/1989
Laki Posti- ja telelaitoksesta
747/1989
Laki Valtionrautateistä
746/1989
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
745/1989
Laki torjunta-ainelain 4§:n muuttamisesta
744/1989
Kemikaalilaki
743/1989
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Ranuan ja Pudasjärven kuntien välillä
742/1989
Asetus raittiustyöasetuksen muuttamisesta
741/1989
Asetus Korean tasavallan kanssa tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
740/1989
Asetus vuoden 1987 kansainvälisen luonnonkumisopimuksen voimaansaattamisesta
739/1989
Asetus Neuvostoliiton kanssa Rajajoosepin rajanylityspaikan avaamisesta kansainvälisen autoilla tapahtuvan matkustajaliikenteen toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
738/1989
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
737/1989
Laki vientitakuulain muuttamisesta
736/1989
Maataloustulolaki
735/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kartastoyksiköiden toimialueista
734/1989
Asetus kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun asetuksen muuttamisesta
733/1989
Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
732/1989
Laki suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannettavista markkinoimismaksuista annetun lain muuttamisesta
731/1989
Laki lukiolain 31§:n 1 momentin kumoamisesta
730/1989
Laki peruskoululain 57 §:n 1 momentin kumoamisesta
729/1989
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 1 ja 8§:n muuttamisesta
728/1989
Laki valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 5§:n muuttamisesta
727/1989
Laki kunnallislain muuttamisesta
726/1989
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
725/1989
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
724/1989
Laki Suomen Hallitusmuodon 84§:n muuttamisesta
723/1989
Asetus ortodoksisen kirkkokunnan kanttorin tutkinnosta Joensuun yliopistossa
722/1989
Asetus oikeustieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
721/1989
Asetus yhteiskuntatieteellisten perustutkintojen järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
720/1989
Asetus luonnontieteellisen perustutkinnon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
719/1989
Asetus teknillisten korkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
718/1989
Asetus Helsingin yliopiston apulaisprofessoreista annetun asetuksen 11§:n muuttamisesta
717/1989
Asetus yleislääketieteen varsinaisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
716/1989
Asetus Kuopion yliopistosta annetun asetuksen 74§:n muuttamisesta
715/1989
Laki Kuopion yliopistosta annetun lain 7§:n muuttamisesta
714/1989
Asetus Oulun yliopistosta annetun asetuksen 83§:n muuttamisesta
713/1989
Laki Oulun yliopistosta annetun lain 9§:n muuttamisesta
712/1989
Asetus Joensuun yliopistosta annetun asetuksen 81§:n muuttamisesta
711/1989
Laki Joensuun yliopistosta annetun lain 9§:n muuttamisesta
710/1989
Asetus Jyväskylän yliopistosta annetun asetuksen 72§:n muuttamisesta
709/1989
Laki Jyväskylän yliopistosta annetun lain 9§:n muuttamisesta
708/1989
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtion hankinnoista annetun asetuksen soveltamisesta ja valtion yleisten hankintaehtojen vahvistamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
707/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksen rajoittamisesta eräissä Inarin kunnassa sijaitsevissa vesissä
706/1989
Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Suonenjoen kaupungin, Karttulan, Konneveden, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntien välillä
705/1989
Asetus erään viran perustamisesta
704/1989
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
703/1989
Asetus ammatinvalinnanohjauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
702/1989
Asetus Perushyödykkeiden yhteisrahaston perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
701/1989
Laki Perushyödykkeiden yhteisrahaston perustamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.