Säädökset alkuperäisinä: 1989

800/1989
Laki säteilysuojauslain 13 §:n muuttamisesta
799/1989
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain 18§:n muuttamisesta
798/1989
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 33 §:n muuttamisesta
797/1989
Laki ydinenergialain 72§:n muuttamisesta
796/1989
Laki pankkitarkastuslain 17 §:n muuttamisesta
795/1989
Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
794/1989
Laki tasavallan presidentin valitsemisesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta
793/1989
Laki valtiopäiväjärjestyksen 5 §:n muuttamisesta
792/1989
Laki rikoslain muuttamisesta
791/1989
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
790/1989
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
789/1989
Valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden käytön rajoittamisesta
788/1989
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lapsilisän maksupäivistä
787/1989
Valtioneuvoston päätös Suomen Kartaston tieteellisestä toimituskunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
786/1989
Valtioneuvoston päätös viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä
785/1989
Asetus vesi- ja ympäristöhallinnon eräiden virkojen lakkauttamisesta
784/1989
Asetus Helsingin kauppakorkeakoulun erään viran opetusalan muuttamisesta
783/1989
Asetus Sibelius-Akatemian hallituksen vaalista vuonna 1989
782/1989
Asetus poliisin eräiden virkojen nimien muuttamisesta
781/1989
Asetus valtioneuvoston kanslian eräistä virkajärjestelyistä
780/1989
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen 29§:n muuttamisesta
779/1989
Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sekakomitean päätöksen voimaansaattamisesta
778/1989
Laki kuvataideakatemiasta annetun lain muuttamisesta
777/1989
Valtioneuvoston päätös opintolainan saajalle työttömyyden perusteella maksettavasta korkoavustuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
776/1989
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
775/1989
Asetus työllisyyskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
774/1989
Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä
773/1989
Asetus liikenneministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
772/1989
Asetus liikenneministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
771/1989
Asetus maanmittaushallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
770/1989
Asetus kiinteistörekisterin otteista ja tiedoista sekä kiinteistörekisterikartan otteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
769/1989
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
768/1989
Asetus Pohjoismaiden välillä keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
767/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohen ja taimenen kalastuksesta eräillä vesistöalueilla vuonna 1989
766/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kiinteistöinsinöörin ja tonttikirjan pitäjän toimesta laadittujen asiakirjojen jäljennöksistä ja otteista perittävistä lunastusmaksuista
765/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta
764/1989
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
763/1989
Asetus kouluhallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
762/1989
Valtioneuvoston päätös ulkomaanliikenteen lastialusten korkokustannusten alentamiseksi myönnettävistä avustuksista
761/1989
Asetus lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
760/1989
Asetus Heinolan kurssikeskuksesta annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta
759/1989
Laki maatilalain 5 ja 52 a§:n muuttamisesta
758/1989
Yhteisaluelaki
757/1989
Asetus Tanskan kanssa Suomen ja Färsaarten välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
756/1989
Laki Tanskan kanssa Suomen ja Färsaarten välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
755/1989
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
754/1989
Valtioneuvoston päätös kihlakunnista annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
753/1989
Asetus Valtiontakuukeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
752/1989
Asetus väestökirja-asetuksen 55 a§:n muuttamisesta
751/1989
Asetus väestörekisterikeskuksen maksuasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.