Säädökset alkuperäisinä: 1989

850/1989
Liikenneministeriön päätös henkilö- ja pakettiautojen perävaunuista ja niiden kytkennästä annetun liikenneministeriön päätöksen 4§:n kumoamisesta
849/1989
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
848/1989
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
847/1989
Asetus teletoiminta-asetuksen muuttamisesta
846/1989
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 52 c§:n muuttamisesta
845/1989
Asetus autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista
844/1989
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
843/1989
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta
842/1989
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä
841/1989
Asetus ilmatieteen laitoksesta
840/1989
Asetus ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun asetuksen 8§:n muuttamisesta
839/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
838/1989
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksen väliaikaisesta järjestämisestä Pielisjoessa
837/1989
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 12 ja 13§:n muuttamisesta
836/1989
Asetus työministeriön eräistä virkajärjestelyistä
835/1989
Asetus maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
834/1989
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
833/1989
Asetus maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä eräissä tapauksissa
832/1989
Asetus elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa
831/1989
Asetus ulkoasiainministeriön tehtävistä elatusapujen perinnässä
830/1989
Asetus Tshekkoslovakian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
829/1989
Asetus kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
828/1989
Laki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
827/1989
Asetus Ranskan kanssa keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
826/1989
Laki Ranskan kanssa keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
825/1989
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta Jyväskylän tuomiokunnassa ja Helsingin raastuvanoikeudessa
824/1989
Ympäristöministeriön päätös lääninhallituksen hyväksyttäväksi esitettävistä jätehuoltosuunnitelmista
823/1989
Valtioneuvoston päätös eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1989 annetun asetuksen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä koskevien avustusten maksamisperusteista
822/1989
Valtioneuvoston päätös selluloosasta suoritettavasta vientitalletuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4§:n muuttamisesta
821/1989
Laki pääkaupunkiseudun rakennusverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
820/1989
Laki atomivastuulain muuttamisesta
819/1989
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä
818/1989
Laki tieliikennelain muuttamisesta
817/1989
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
816/1989
Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen muuttamisesta
815/1989
Laki osakeyhtiölain 12 luvun 7§:n muuttamisesta
814/1989
Henkilöstörahastolaki
813/1989
Laki autorekisterikeskuksesta annetun lain 4 a §:n muuttamisesta
812/1989
Laki leimaverolain 101 a §:n muuttamisesta
811/1989
Laki valmisteverotuslain 40 §:n muuttamisesta
810/1989
Laki liikevaihtoverolain 82 §:n muuttamisesta
809/1989
Laki ennakkoperintälain 61 §:n muuttamisesta
808/1989
Laki verotuslain 124 §:n muuttamisesta
807/1989
Laki myrkkylain 15 §:n muuttamisesta
806/1989
Laki väestölaskentalain 7 §:n muuttamisesta
805/1989
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 12 a §:n muuttamisesta
804/1989
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 27§:n muuttamisesta
803/1989
Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
802/1989
Laki rangaistusmääräyslain 1 §:n muuttamisesta
801/1989
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.