Säädökset alkuperäisinä: 1989

900/1989
Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
899/1989
Asetus sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
898/1989
Asetus Kymen ja Lapin lääninhallituksen eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
897/1989
Asetus lääninhallitusasetuksen muuttamisesta
896/1989
Asetus Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
895/1989
Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tekstiilituotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
894/1989
Asetus Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
893/1989
Laki Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
892/1989
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
891/1989
Liikenneministeriön päätös sähkösanomaliikenteestä
890/1989
Valtioneuvoston päätös kananmunien rahtituesta
889/1989
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta
888/1989
Valtioneuvoston päätös vuonna 1989 tehtävistä tuotannonmuutossopimuksista sekä metsityspalkkioista annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
887/1989
Valtioneuvoston päätös ruokaperunan hintatason vakaannuttamisesta
886/1989
Asetus työsuojeluhallinnon eräistä virkajärjestelyistä
885/1989
Asetus valtion talonrakennushankkeista annetun asetuksen muuttamisesta
884/1989
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
883/1989
Asetus ilmatieteen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
882/1989
Asetus ilma-alusten katsastustoiminnasta, tarkastuslentotoiminnasta ja lentäjän lupakirjoista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
881/1989
Asetus video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta
880/1989
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
879/1989
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen nimien muuttamisesta
878/1989
Asetus Tshekkoslovakian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan n:o 3 muuttamista koskevan sekakomission päätöksen voimaansaattamisesta
877/1989
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa kaupan esteiden poistamisesta etujen ja velvoitteiden vastavuoroisuuden pohjalta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan n:o 3 muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
876/1989
Asetus Bulgarian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan n:o 3 muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
875/1989
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
874/1989
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
873/1989
Asetus kesäajasta vuosina 1990-1992
872/1989
Elinkeinohallituksen päätös ravintoarvon ilmoittamisesta
871/1989
Valtioneuvoston päätös emolehmäpalkkioista annetun valtioneuvoston päätöksen 4§:n muuttamisesta
870/1989
Asetus optikon toimen harjoittamisesta annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
869/1989
Asetus patentti- ja rekisterihallituksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
868/1989
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
867/1989
Asetus merenkulkulaitoksen henkilökunnan virkapuvusta
866/1989
Asetus kananmunien ja kananmunavalmisteiden tarkastuksesta
865/1989
Asetus terveydenhoitoasetuksen muuttamisesta
864/1989
Asetus polttohautauksesta annetun asetuksen kumoamisesta
863/1989
Asetus Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
862/1989
Asetus Neuvostoliiton kanssa monikertaviisumien myöntämisestä opiskelijoille, jatko-opiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja muille asiantuntijoille tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
861/1989
Asetus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
860/1989
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
859/1989
Asetus kansaneläkeasetuksen 61 ja 64§:n muuttamisesta
858/1989
Asetus vesiasetuksen 76§:n muuttamisesta
857/1989
Asetus auto- ja moottoripyöräverosta annetun asetuksen muuttamisesta
856/1989
Asetus kunnallistalouden neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
855/1989
Asetus lääkintöhallituksen erään viran nimen muuttamisesta
854/1989
Asetus lääkelaboratorion eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
853/1989
Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
852/1989
Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
851/1989
Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.