Säädökset alkuperäisinä: 1989

1350/1989
Laki tupakkaverosta annetun lain 3 ja 7§:n muuttamisesta
1349/1989
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1348/1989
Laki eräiden luovutusvoittojen verotuksen väliaikaisesta huojentamisesta
1347/1989
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5§:n väliaikaisesta muuttamisesta
1346/1989
Laki ennakkoperintälain 10§:n väliaikaisesta muuttamisesta
1345/1989
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 9 ja 12§:n muuttamisesta
1344/1989
Valtioneuvoston päätös maidosta suoritettavasta lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 7§:n muuttamisesta
1343/1989
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantoavustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
1342/1989
Asetus auto- ja moottoripyöräverosta annetun asetuksen muuttamisesta
1341/1989
Laki tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain 2 ja 4§:n muuttamisesta
1340/1989
Laki maatilatalouden tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
1339/1989
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1338/1989
Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta
1337/1989
Valtioneuvoston päätös viljan ja viljatuotteiden maahantuonnista sekä maastaviennistä
1336/1989
Tulo- ja varallisuusveroasetus
1335/1989
Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta
1334/1989
Laki vuodelta 1990 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
1333/1989
Laki painovapauslain muuttamisesta
1332/1989
Laki yleisistä kokouksista annetun lain 1 ja 2§:n muuttamisesta
1331/1989
Laki yhdistyslain 10 ja 35§:n muuttamisesta
1330/1989
Valtioneuvoston päätös Valtionrautateiden ja Posti- ja telelaitoksen toimitusjohtajien virkojen perustamisesta
1329/1989
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1990
1328/1989
Asetus eräiden työministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1327/1989
Asetus liikenneministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1326/1989
Asetus kuvataideakatemian eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
1325/1989
Asetus eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1324/1989
Asetus verohallinnon eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1323/1989
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
1322/1989
Nimikirja-asetus
1321/1989
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1990
1320/1989
Asetus sotilasopetuslaitoksista ja niissä suoritettavista tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
1319/1989
Asetus väestökirja-asetuksen muuttamisesta
1318/1989
Asetus sisäasiainministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1317/1989
Asetus Puolan kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan n:o 3 muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1316/1989
Asetus Puolan kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1315/1989
Valtioneuvoston päätös sairausvakuutuslain 23 d§:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeista sairauksista ja vammoista
1314/1989
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1313/1989
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11 ja 21§:n muuttamisesta
1312/1989
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1311/1989
Laki rintamasotilaseläkelain 9 a§:n muuttamisesta
1310/1989
Laki vuodelta 1990 suoritettavasta korotuksesta vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksuun ja työnantajan sairausvakuutusmaksuun
1309/1989
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1308/1989
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1307/1989
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22§:n muuttamisesta
1306/1989
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1305/1989
Laki merimieseläkelain 64§:n muuttamisesta
1304/1989
Laki työntekijäin eläkelain 17§:n muuttamisesta
1303/1989
Suomen tasavallan tulo- ja menoarvion vuodelle 1990
1302/1989
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kunnallisten alkoholitarkastajien yleiset ohjeet sisältävän sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
1301/1989
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.