1353/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain 3 ja 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan virvoitusjuomaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (870/79) 3§:n 2 momentti ja 7§:n 3 kohta, näistä viimeksi mainittu sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (667/87), näin kuuluviksi:

3 §

Perusveroa on velvollinen suorittamaan myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmistettuja tuotteita verotta tämän lain nojalla, jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoitukseen.

7 §

Verottomia ovat:


3)virvoitusjuomat, jotka käytetään tässä laissa tai makeisverosta annetussa laissa (867/79) tarkoitettujen tuotteiden tai tullitariffin nimikkeeseen 33.05 kuuluvien tuotteiden valmistukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 222/89
Valtiovarainvaliok. miet. 88/89
Suuren valiok. miet. 235/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.