656/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Laki polttoaineverosta annetun lain 2 ja 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain (948/82) 4§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1286/88), sekä

lisätään 2§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla lailla (548/86), uusi 5 kohta seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


5) moottoribensiinin sekoituksella sekoitusta, joka sisältää vähintään puolet lyijytöntä moottoribensiiniä.

4 §

Polttoaineveroa on suoritettava:

1) lyijyttömästä moottoribensiinistä 95,39 penniä litralta;

2) moottoribensiinin sekoituksesta 109,10 penniä litralta;

3) muusta moottoribensiinistä 122,81 penniä litralta; sekä

4) dieselöljystä 84,49 penniä litralta.Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä heinäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 68/89
Valtiovarainvaliok. miet. 23/89
Suuren valiok. miet. 72/89

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.