601/1989

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1989

Valtioneuvoston päätös yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta

Valtioneuvosto on 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain 25§:n 2 momentin, 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 18§:n 2 momentin sekä 12 päivänä toukokuuta 1989 annetun maatalouden työaikalain (407/89) 32§:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat työaikalain 25§:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1351/88) ja kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 18§:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1352/88), työministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan työaikalaissa (604/46), kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalaissa (400/78) sekä maatalouden työaikalaissa (407/89) tarkoitettua yötyötä tekevään työntekijään.

2 §
Kuljetuksen järjestämisvelvollisuus

Milloin työntekijän työmatka paikkakunnalla tavalliset työmatkat huomioon ottaen edellyttää kuljetusta, mutta reitiltään ja aikataulultaan tyydyttävää yleistä kulkuneuvoa ei yövuoron alkamis- tai päättymisajankohtana ole työntekijän käytettävissä eikä työntekijällä ole mahdollisuutta oman kulkuneuvon, esimerkiksi auton käyttöön, työnantajan on järjestettävä kuljetus.

Työnantaja voi periä työntekijältä kuljetuksesta yleisen kulkuneuvon käytöstä suoritettavaa maksua vastaavan korvauksen.

Ennen kuin työnantaja tekee päätöksen 1 momentissa tarkoitetun työmatkakuljetuksen järjestämisestä, asiasta on neuvoteltava työnantajan ja henkilöstön kesken.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1989

Työministeri
Matti Puhakka

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.