543/1989

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1989

Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin 16 päivänä joulukuuta 1966 annettuun lakiin (660/66) uusi näin kuuluva 5 a§:

5 a §

Tuomioistuimen on hakemuksesta vahvistettava elatusavun korotettu määrä ja korottamisajankohta, milloin se voi olla tarpeen elatusavun perimiseksi vieraassa valtiossa.

Hakemus tehdään sille tuomioistuimelle, jossa lapsen elatusapua koskeva kanne olisi ajettava lapsen elatuksesta annetun lain (704/75) mukaan. Hakemukseen on liitettävä tuomioistuimen antama päätös tai sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus, johon on tehty merkintä elatusavun korotetusta määrästä ja korottamisajankohdasta. Elatusvelvolliselle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Hallituksen esitys 211/88
Ulkoasiainvaliok. miet. 8/89
Suuren valiok. miet. 7/89

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Vt. ulkoasiainministeri, Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.