516/1989

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus työttömyysturvaetuuksien korottamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain 25§:n nojalla, sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87):

1 §

Työttömyysturvalain 14§:n 1 momentissa mainitun 190 markan tulorajan sijasta sovelletaan 260 markkaa, 3 momentissa mainitun 3 500 markan tulorajan sijasta sovelletaan 4 760 markkaa ja 4 momentissa mainitun 400 markan tulorajan sijasta sovelletaan 540 markkaa.

2 §

Työttömyysturvalain 22§:ssä mainitun peruspäivärahan täyden määrän 70 markan sijasta sovelletaan 95 markkaa.

3 §

Työttömyysturvalain 24§:ssä mainitun lapsikorotuksen 15 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 20 markkaa, 22 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 30 markkaa ja 28 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 38 markkaa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989 ja sitä sovelletaan etuuksiin, jotka kohdistuvat aikaan asetuksen voimaantulosta alkaen.

Tällä asetuksella kumotaan työttömyysturvaetuuksien korottamisesta 3 päivänä kesäkuuta 1988 annettu asetus (485/88).

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.