321/1989

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 1989

Valtioneuvoston päätös peruskoulun ja lukion huonetilojen normaalihinnoista

Valtioneuvosto on peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 13§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1053/86), opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Peruskoulun ja lukion hallintotilojen, opetustilojen ja muiden tilojen normaalihinnat hyötypinta-alan neliömetriä kohden ovat seuraavat:

1. Hallintotilat mk
Toimistotilat
- koulun johtajan tai rehtorin huone 6 900
- erityiskoulun johtajan huone 6 900
-apulaisrehtorin huone 6 900
- lukion iltalinjan rehtorin huone 6 900
- lukion iltalinjan apulaisrehtorin huone 6 900
-kansliahuone 6 900
-arkisto- tai varastotilaa 7 550
- monistamo- ja materiaalihuone 6 900
-vahtimestarin huone 6 900
Opettajien tilat
- opettajien huone ja työskentelytilat 6 250
-tv- ja keskusradiotila 6 900
-toalettitilat 10 950
Oppilashuollon tilat
-opinto-ohjaajan huone 6 900
- kouluterveydenhoitotila odotustiloineen 7 550
2. Opetustilat
Yleiset opetustilat
- opetustila 1 = pienryhmäopetusta varten 6 250
- opetustila 2 = ryhmäopetusta varten 6 250
- opetustila 3 = perusryhmän opetusta varten 6 250
- luentosali = suurryhmän ja pienryhmien opetusta varten 6 250
- erillistä opetusvälinetilaa edellä lueteltuja tiloja varten 6 900
- yleiset opetustilat vaikeavammaisten erityiskoulussa. 6 900
Ainekohtaiset opetustilat säilytystiloineen seuraavia oppiaineita varten:
-tietotekniikka 7 550
-maantieto ja biologia 6 900
- maatilatalouden opetusvälinetila 6 900
- maatilatalous, pienoiskasvihuone 6 900
-maatilatalous 6 900
-fysiikka ja kemia 7 550
-konekirjoitus 6 900
-tekstiilityö 6 900
-tekninen työ 6 900
-kotitalous 7 550
-musiikki 6 900
-kuvaamataito 6 900
- musiikki ja kuvaamataito 6 900
-musiikki ja tekstiilityö 6 900
- kuvaamataito ja tekstiilityö 6 900
- vaikeavammaisten erityiskoulun liikunta- ja terapiatila 7 550
-liikuntatila
--enintään 100 m2 6 900
-- 100 m2 ylittävältä osin 300 m2:iin asti 5 650
--300 m2 ylittävältä osin 5 050
-näyttämötilat 8 450
- näyttämötilat, jos tuolit sijoitetaan näyttämön alle 9 550
-näyttämön varasto 5 650
-tuolivarasto 5 650
-voimisteluvälinetila 5 050
- pukeutumis- ja peseytymistila 8 450
- liikunnanopettajan pukeutumis- ja peseytymistila 9 550
-ulkourheiluvälinetila 5 050
3. Kirjastotilat
- kirjastohuone ja kirjastonhoitajan huone 6 250
4. Ruokailutilat
-ruokailusali 6 250
-keittiötilat aputiloineen
--valmistuskeittiö 12 500
--kuumennuskeittiö 10 950
--jakelukeittiö 12 500
5. Muut tilat
-oppilaskunnan huone 6 250
- keittiöhenkilökunnan ja siivoushenkilökunnan pukeutumis- ja peseytymistilat 8 450
-WC-tilat 10 950
- vaikeavammaisten erityiskoulun hoitohuone 10 950
- oppilaiden henkilökohtaisen omaisuuden säilytystilat 6 250
- vaikeavammaisten erityiskoulun liikkumis- ja apuvälinevarasto 5 650
- vaikeavammaisten erityiskoulun märkäeteinen 8 450
-kiinteistön hoitotilat 5 650
-siivoustilat 9 550
- talonmies-lämmittäjän asunto 4 500
6. Hyötypinta-alan ulkopuolelle jäävät tilat
-käytävätilat,
- koulun lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkölaitteita varten tarvittavat tekniset tilat.
2 §

Oppilaskodin tilojen normaalihinnat hyötypinta-alan neliömetriä kohden ovat seuraavat:

mk
-oppilashuone kahdelle 5 050
-oppilashuone yhdelle 5 050
-oleskelutilaa 5 650
-suihkuhuoneet 8 450
-WC-tilat 8 450
- kuivaushuone jalkineille ja ulkovaatteille 7 550
-sauna WC:ineen 8 450
- vaatehuoltotila (pesula, kuivaus-, mankeli-, silitys- ja likapyykin säilytystilat) 7 550
-liinavaatevarasto 7 550
- lämmin säilytystila oppilaiden henkilökohtaisille tavaroille 7 550
-päivystyshuone 6 900
-siivoustilat 9 550
-oppilaskodinhoitajan asunto 4 500
3 §

Edellä 1 ja 2§:ssä mainitut normaalihinnat ovat rakennuskustannusindeksin pisteluvun 175 kustannustasossa. Rakennuksen normaalihintaa määrättäessä nämä tilakohtaiset normaalihinnat on korotettava toteuttamisohjelman hyväksymispäivänä tiedossa olevan viimeisen rakennuskustannusindeksin pisteluvun tasoon.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 1989. Päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1989 alkaen ja se on voimassa vuoden 1989 loppuun.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 1989

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Hallitusneuvos
Pentti E. Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.