29/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Asetus lihantarkastusasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä toukokuuta 1960 annetun lihantarkastusasetuksen (219/60) 10§, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa (1114/82), sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a§ seuraavasti:

10 §

Tarkastuseläinlääkärin tehtävänä on:

1)toimittaa lihantarkastus voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

2)valvoa, että lihantarkastuslain 6§:n nojalla annettuja määräyksiä noudatetaan;

3)huolehtia maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston antamien ohjeiden mukaisesti valtion palveluksessa olevien tarkastusapulaisten virkojen ja tehtävien hoitoon liittyvistä asioista;

4)valvoa ja ohjata tarkastusapulaisia lihantarkastukseen kuuluvien tehtävien suorittamisessa:

5)valvoa lihantarkastuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista teurastamossa ja sen yhteydessä toimivassa lihanjalostuslaitoksessa, lihavalmistelaitoksessa, lihan käsittelylaitoksessa tai lihantarkastamossa; sekä

6)suorittaa ne muut tehtävät, jotka tarkastuseläinlääkärille on erikseen säädetty tai jotka maa- ja metsätalousministeriö tai sen eläinlääkintöosasto on hänen suoritettavakseen erikseen määrännyt.

Jos hyväksyttyyn teurastamoon on määrätty kaksi tai useampia tarkastuseläinlääkäreitä suorittamaan lihantarkastusta, voi maa-ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto määrätä yhden heistä muiden tehtäviensä ohella johtamaan teurastamossa suoritettavaa lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa.

Tarkastuseläinlääkäreiden tehtävistä ja työnjaosta määrätään tarvittaessa tarkemmin tarkastuseläinlääkärin työjärjestyksessä, jonka maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto vahvistaa.

10 a §

Tarkastusapulaisen tehtävänä on avustaa tarkastuseläinlääkäriä lihantarkastuksen suorittamisessa.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto voi tarvittaessa vahvistaa tarkastusapulaisen tehtäviä koskevan työjärjestyksen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1989.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.