Säädökset alkuperäisinä: 1988

950/1988
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1989 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
949/1988
Laki kansaneläkelain 79 §:n muuttamisesta
948/1988
Laki vakuutussopimuslain 118 ja 123§:n muuttamisesta
947/1988
Laki liikennevakuutuslain 22§:n muuttamisesta
946/1988
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 4§:n muuttamisesta
945/1988
Laki tapaturmavakuutuslain 63§:n muuttamisesta
944/1988
Laki sairausvakuutuslain 69§:n muuttamisesta
943/1988
Laki valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista annetun lain 19§:n kumoamisesta
942/1988
Laki valtion perhe-eläkelain 14§:n 1 momentin kumoamisesta
941/1988
Laki merimieseläkelain 63§:n muuttamisesta
940/1988
Laki työntekijäin eläkelain 19 a§:n muuttamisesta
939/1988
Laki ulosottolain 4 luvun muuttamisesta
938/1988
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
937/1988
Asetus säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
936/1988
Asetus kansanterveyslaitoksessa suoritetuista tutkimuksista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
935/1988
Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
934/1988
Asetus mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
933/1988
Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen 1 ja 5§:n muuttamisesta
932/1988
Asetus kouluhallituksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
931/1988
Asetus kouluhallituksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
930/1988
Asetus Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön (EUTELSAT) erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
929/1988
Työsuojeluhallituksen päätös asbestia sisältävien materiaalien, esineiden ja tuotteiden varoitusmerkinnöistä
928/1988
Liikenneministeriön päätös radiolähettimen käyttäjältä vaadittavasta erityisestä kelpoisuudesta
927/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkeasetuksen 9§:ssä tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
926/1988
Valtioneuvoston päätös energiapolitiikan neuvostosta
925/1988
Asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
924/1988
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 1§:n muuttamisesta
923/1988
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1§:n muuttamisesta
922/1988
Laki työntekijäin eläkelain 1 ja 7§:n muuttamisesta
921/1988
Sisäasiainministeriön päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1989
920/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös moottorisahoista ja niiden tarkastuksesta
919/1988
Valtioneuvoston päätös henkilökuljetuksiin käytettävistä rakennushisseistä ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 8 ja 9§:n muuttamisesta
918/1988
Valtioneuvoston päätös investointiveron kantamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
917/1988
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1989
916/1988
Laki polttoaineverosta annetun lain 4§:n väliaikaisesta muuttamisesta
915/1988
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
914/1988
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
913/1988
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
912/1988
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
911/1988
Asetus ilmatieteen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
910/1988
Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen 55§:n muuttamisesta
909/1988
Asetus merentutkimuslaitoksen maksuista
908/1988
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
907/1988
Asetus Thaimaan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
906/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittauspiireistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
905/1988
Valtioneuvoston päätös sokerijuurikkaan tuotantopalkkiosta
904/1988
Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta
903/1988
Asetus juustoasetuksen 16§:n muuttamisesta
902/1988
Lihavalmisteasetus
901/1988
Asetus lihavalmisteiden valmistuksen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.