Säädökset alkuperäisinä: 1988

1000/1988
Asetus rakennushallinnon suoritteista perittävistä maksuista
999/1988
Asetus Ruotsin kanssa Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
998/1988
Laki luopumiseläkelain 2§:n muuttamisesta
997/1988
Laki valtion viljavarastosta annetun lain 14§:n muuttamisesta
996/1988
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
995/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
994/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10§:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9§:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
993/1988
Asetus sotavakuutuslain täytäntöönpanosta
992/1988
Asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 4§:n muuttamisesta
991/1988
Asetus sairaalassa säteilyvahingollisessa työssä toimivien henkilöiden vuosilomasta annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
990/1988
Asetus lapsen hoitotuesta annetun asetuksen muuttamisesta
989/1988
Vammaistukiasetus
988/1988
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä
987/1988
Laki sotilasvammalain 18 §:n mukaisen täydennyskoron poikkeuksellisesta määräytymisestä
986/1988
Laki kansaneläkelain 26 ja 27 §:n muuttamisesta
985/1988
Laki rehuseosverosta annetun lain 4§:n muuttamisesta
984/1988
Laki lannoiteverosta annetun lain 4§:n muuttamisesta
983/1988
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määrien korottamisesta palkan ulosmittauksessa
982/1988
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin osittaisesta käyttöön ottamisesta Pieksämäen tuomiokunnassa
981/1988
Valtioneuvoston päätös suurimmista sallituista poroluvuista sekä laidunmaksuista annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
980/1988
Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
979/1988
Asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
978/1988
Asetus maanmittaushallinnon eräiden virkojen nimien muuttamisesta
977/1988
Asetus maanmittaushallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
976/1988
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
975/1988
Asetus Indonesian kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
974/1988
Laki asumistukilain 5§:n muuttamisesta
973/1988
Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12§:n muuttamisesta
972/1988
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
971/1988
Asetus Autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista
970/1988
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
969/1988
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
968/1988
Asetus kaivosasetuksen muuttamisesta
967/1988
Asetus Ahvenanmaan teknillisen oppilaitoksen opetuksesta
966/1988
Asetus kesäajasta vuonna 1989
965/1988
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita annetun lain 1§:n muuttamisesta
964/1988
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 ja 5§:n muuttamisesta
963/1988
Laki Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 3 a ja 3 b§:n muuttamisesta
962/1988
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
961/1988
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
960/1988
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7§:n muuttamisesta
959/1988
Laki sokeriverosta annetun lain muuttamisesta
958/1988
Laki valkuaisverosta annetun lain muuttamisesta
957/1988
Laki hovioikeuden viroista ja toimista annetun lain muuttamisesta
956/1988
Laki liikevaihtovero-oikeudesta annetun lain muuttamisesta
955/1988
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 5§:n muuttamisesta
954/1988
Laki jakolain 293 a§:n muuttamisesta
953/1988
Laki haastemieslain 1§:n muuttamisesta
952/1988
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 4§:n kumoamisesta
951/1988
Laki vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.