Säädökset alkuperäisinä: 1988

1050/1988
Muutoksia vuoden 1988 tulo- ja menoarvioon
1049/1988
Asetus liikevaihtoveroasetuksen 11 §:n muuttamisesta
1048/1988
Laki eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1047/1988
Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta
1046/1988
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetussa laissa tarkoitetuista kaavoista
1045/1988
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1044/1988
Puolustusministeriön päätös sota-alusten ja eräiden muiden alusten valoista ja merkkikuvioista annetun asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
1043/1988
Sisäasiainministeriön päätös erään tilanosan ja alueiden siirtämisestä Sysmän kunnasta Heinolan maalaiskuntaan
1042/1988
Sisäasiainministeriön päätös yhden tilan siirtämisestä Rautjärven kunnasta Ruokolahden kuntaan
1041/1988
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Ranuan kunnasta Rovaniemen maalaiskuntaan
1040/1988
Valtioneuvoston päätös peruskoulu- ja lukiorakennusten suunnittelun, rakentamisen ja normaalihintojen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 12 §:n muuttamisesta
1039/1988
Valtioneuvoston päätös eräiden peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1038/1988
Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen muuttamisesta
1037/1988
Laki passilain muuttamisesta
1036/1988
Liikenneministeriön päätös keskuslentoasemista ja niiden toimialueista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1035/1988
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1034/1988
Asetus tilastokeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1033/1988
Asetus väestökirjanpidon paikallishallinnon maksuasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1032/1988
Asetus vartioimisliikelautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1031/1988
Asetus poliisin maksuasetuksen muuttamisesta
1030/1988
Asetus eräistä sisäasiainministeriön virkajärjestelyistä
1029/1988
Asetus liikevaihtovero-oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1028/1988
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
1027/1988
Asetus markkinatuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta
1026/1988
Laki yhden tuomarin istunnossa käsiteltävistä rikosasioista
1025/1988
Valtjoneuvoston päätös moottoribensiinin lyijy- ja bentseenipitoisuudesta
1024/1988
Valtioneuvoston päätös valtioneuvoston ruotsinkielen lautakunnasta
1023/1988
Laki eräiden asuntolainojen koron alentamisen sekä lyhennysten ja korkojen lykkäämisen väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1022/1988
Laki kerman ja vähärasvaisen maidon tasausmaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1021/1988
Laki leimaverolain muuttamisesta
1020/1988
Laki tuontimaksulakiin liittyvän tuontimaksutaulukon väliaikaisesta muuttamisesta
1019/1988
Laki lannoiteverosta annetun lain muuttamisesta
1018/1988
Laki lannoiteverosta annetun lain 4§:n muuttamisesta
1017/1988
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorkoa vastaavasta korkokannasta
1016/1988
Valtioneuvoston päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
1015/1988
Valtioneuvoston päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
1014/1988
Valtioneuvoston päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
1013/1988
Asetus maataloushallinnosta annetun asetuksen 28 ja 34§:n muuttamisesta
1012/1988
Asetus korkealaatuisen siemen- ja taimiaineiston tuottamisesta maatalouden tutkimuskeskuksessa annetun asetuksen 14§:n muuttamisesta
1011/1988
Asetus siemenperunakeskuksen suojavyöhykkeestä
1010/1988
Laki siemenperunakeskuksen suojavyöhykkeestä
1009/1988
Laki merentutkimuslaitoksesta annetun lain 1§:n muuttamisesta
1008/1988
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3§:n muuttamisesta
1007/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös puutavaran mittauksesta suoritettavista palkkioista
1006/1988
Valtioneuvoston päätös markan ulkoisesta arvosta annetun valtioneuvoston päätöksen 4§:n muuttamisesta
1005/1988
Valtioneuvoston päätös luottoehdoista eräiden tavaroiden osamaksukaupassa annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1004/1988
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1003/1988
Verohallituksen päätös vuodelta 1988 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1002/1988
Liikenneministeriön päätös radiolain ja radioasetuksen soveltamisesta Suomen alueella liikkuvassa ulkomaisessa aluksessa tai ilma-aluksessa olevan radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön
1001/1988
Asetus radiotutkintomaksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.