Säädökset alkuperäisinä: 1988

1100/1988
Valtioneuvoston päätös oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä
1099/1988
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivista hisseistä
1098/1988
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkötöiden johtamisesta
1097/1988
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 omentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen äärästä
1096/1988
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta sekä kuljetusmaksujen yhteismäärästä
1095/1988
Valtioneuvoston päätös pakolaisten toimeentulon turvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
1094/1988
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1093/1988
Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
1092/1988
Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
1091/1988
Valtiovarainministeriön päätös liiketoimintaa harjoittavista valtion virastoista ja laitoksista
1090/1988
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1089/1988
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
1088/1988
Sisäasiainministeriön päätös yhden tilan siirtämisestä Mäntyharjun kunnasta Pertunmaan kuntaan
1087/1988
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen ja tilanosien siirtämisestä Jämsän ja ämsänkosken kaupungeista Korpilahden kuntaan
1086/1988
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Pieksämäen aalaiskunnasta Jäppilän kuntaan
1085/1988
Sisäasiainministeriön päätös eräiden kiinteistöjen, kiinteistönosien ja muiden rekisteriyksiköiden siirtämisestä Jyväskylän maalaiskunnasta Jyväskylän kaupunkiin
1084/1988
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta uonna 1989
1083/1988
Valtioneuvoston päätös pientonniston korkomenojen alentamiseksi myönnettävistä avustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
1082/1988
Valtioneuvoston päätös vapaakuntien valinnasta
1081/1988
Asetus sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
1080/1988
Asetus puolustusvoimille kuuluneen tavaran löytämisestä ja pelastamisesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1079/1988
Löytötavara-asetus
1078/1988
Laki Varastokirjastosta
1077/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1076/1988
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisten hoitomenoina hyväksyttävien keskimääräisten kustannusten tarkistamisesta
1075/1988
Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1074/1988
Asetus mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1073/1988
Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen muuttamisesta
1072/1988
Asetus eräistä patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1071/1988
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1070/1988
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1069/1988
Laki kotimaasta tapahtuvaan aluksen hankintaan myönnettävistä korkotukilainoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1068/1988
Laki vuoden 1951 kalastuslain 83 §:n muuttamisesta
1067/1988
Laki asuntosäästöpalkkiolain 5 § : n muuttamisesta
1066/1988
Verohallituksen päätös vuodelta 1988 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1065/1988
Asetus eräiden pankkitarkastusviraston virkojen perustamisesta
1064/1988
Asetus kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1063/1988
Laki etuostolain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
1062/1988
Laki rakennuslain 53 § : n muuttamisesta
1061/1988
Laki pääkaupunkiseudun rakennusmaamaksusta
1060/1988
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
1059/1988
Valtiovarainministeriön päätös liikevaihtoverolain alkutuotevähennyksen ja palautuksen laskemisperusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1058/1988
Valtiovarainministeriön päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1057/1988
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1056/1988
Valtioneuvoston päätös maan jakamisesta alusrekisterialueisiin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1055/1988
Valtioneuvoston päätös tupakkatuotteista suoritettavasta lisäverosta
1054/1988
Asetus väliaikaisesta poikkeuksesta raha-automaattiasetukseen
1053/1988
Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta
1052/1988
Asetus vakuutusoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1051/1988
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.