Säädökset alkuperäisinä: 1988

1150/1988
Laki oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1149/1988
Laki oppisopimuslain muuttamisesta
1148/1988
Laki virallisista kääntäjistä
1147/1988
Laki peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1146/1988
Laki museoiden valtionosuuksista ja -avustuksista
1145/1988
Laki Suomenlinnan hoitokunnasta
1144/1988
Liikenneministeriön päätös dieselkäyttöisistä moottoriajoneuvoista annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen kumoamisesta
1143/1988
Liikenneministeriön päätös henkilö- ja pakettiautojen perävaunuista ja niiden kytkennästä annetun liikenneministeriön päätöksen 4 §:n osittaisesta kumoamisesta
1142/1988
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1141/1988
Asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä
1140/1988
Asetus hissien tarkastuksista perittävistä maksuista
1139/1988
Asetus sähkölaitteistojen tarkastuksista perittävistä maksuista
1138/1988
Asetus sähkötöiden valvonnasta perittävistä maksuista
1137/1988
Laki kotimaisten energialähteiden käytön, energiansäästön ja uuden energiantuotantoteknologian käyttöönoton edistämisestä
1136/1988
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
1135/1988
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
1134/1988
Asetus maahantuonnin yhteydessä suoritettavien kasvintarkastusmaksujen kantamisesta
1133/1988
Asetus Lahdessa vuonna 1989 pidettävien hiihdon maailmanmestaruuskilpailujen johdosta lyötävästä juhlarahasta
1132/1988
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
1131/1988
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen 11§:n muuttamisesta
1130/1988
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1129/1988
Asetus sotilasoikeudenkäyntiasetuksen 16§:n kumoamisesta
1128/1988
Asetus oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun asetuksen 8§:n kumoamisesta
1127/1988
Asetus maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1126/1988
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 28§:n muuttamisesta
1125/1988
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta
1124/1988
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1123/1988
Asetus työvoima-avustajista annetun asetuksen muuttamisesta
1122/1988
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1121/1988
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
1120/1988
Asetus säteilysuojausasetuksen 5§:n muuttamisesta
1119/1988
Asetus huumausaineasetuksen 1§:n muuttamisesta
1118/1988
Asetus lääkintöhallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1117/1988
Asetus poliisin eräiden virkojen perustamisesta
1116/1988
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1989
1115/1988
Valtioneuvoston päätös eräiden tullien, tuontimaksujen sekä elintarviketuotteiden valmisteveron muuttamisesta
1114/1988
Asetus verotusasetuksen 8 §:n 1 kohdan kumoamisesta
1113/1988
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
1112/1988
Laki energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 2 ja 4§:n muuttamisesta
1111/1988
Laki eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 4§:n muuttamisesta
1110/1988
Laki vuodelta 1989 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
1109/1988
Laki tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 4§:n muuttamisesta
1108/1988
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 6 ja 7§:n muuttamisesta
1107/1988
Laki Oy Alko Ab:n verovelvollisuudesta kunnallisverotuksessa
1106/1988
Laki tasausverolain 10§:n muuttamisesta
1105/1988
Suomen tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1989
1104/1988
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1103/1988
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1102/1988
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta
1101/1988
Ympäristöministeriön päätös eräiden korkotukilainojen koroista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.