Säädökset alkuperäisinä: 1988

1200/1988
Asetus Senegalin kanssa taloudellisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1199/1988
Asetus Jordanian kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1198/1988
Asetus Neuvostoliiton kanssa tavaranvaihdosta ja maksuista vuosina 1986-1990 tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1197/1988
Laki Anna Tapion koulusta
1196/1988
Laki leimaverolain muuttamisesta
1195/1988
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 2 ja 5§:n muuttamisesta
1194/1988
Laki valtion suhdannerahastosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1193/1988
Valtioneuvoston päätös työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1989
1192/1988
Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1191/1988
Asetus alkoholiyhtiön hallintoneuvoston johtosäännöstä annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
1190/1988
Asetus tapaturmaviraston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1189/1988
Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen 4 a§:n muuttamisesta
1188/1988
Asetus mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 a§:n muuttamisesta
1187/1988
Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen 1 a§:n muuttamisesta
1186/1988
Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun asetuksen muuttamisesta
1185/1988
Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain 1 ja 2 luvun muuttamisesta
1184/1988
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta
1183/1988
Laki kansanterveyslain 6§:n muuttamisesta
1182/1988
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston ja sen soveltamissäännösten muuttamisesta
1181/1988
Asetus teknologian kehittämiskeskuksen maksuasetuksen muuttamisesta
1180/1988
Asetus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
1179/1988
Asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
1178/1988
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 3§:n muuttamisesta
1177/1988
Laki merimieslain muuttamisesta
1176/1988
Valtioneuvoston päätös investointien ohjaamista koskevien asioiden käsittelystä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1175/1988
Asetus merenkulkuhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1174/1988
Asetus merenkulkulaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1173/1988
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1172/1988
Asetus luotsausmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1171/1988
Asetus puolustusvoimien erään viran perustamisesta
1170/1988
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 3§:n muuttamisesta
1169/1988
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
1168/1988
Laki aluepolitiikasta
1167/1988
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1166/1988
Valtioneuvoston päätös kalastuksenhoitomaksun ja pilkintämaksun määrästä
1165/1988
Asetus karhun, suden ja ahman metsästämisestä
1164/1988
Asetus maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1163/1988
Laki tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin verrattavien alueiden lakkaamisesta yhteisinä alueina annetun lain 20§:n muuttamisesta
1162/1988
Laki jakolain 192§:n muuttamisesta
1161/1988
Laki maanmittausmaksusta annetun lain muuttamisesta
1160/1988
Laki valtion hevosjalostuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta
1159/1988
Laki valtion maitotalouden tutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta
1158/1988
Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta
1157/1988
Laki kalansaaliin hintatuesta annetun lain muuttamisesta
1156/1988
Valtioneuvoston päätös koulutussopimukseen perustuvan työpaikkakoulutuksen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 11§:n muuttamisesta
1155/1988
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1154/1988
Asetus oppisopimusasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1153/1988
Asetus oppisopimusasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1152/1988
Asetus oppisopimusasetuksen muuttamisesta
1151/1988
Laki oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.