Säädökset alkuperäisinä: 1988

1250/1988
Laki maatilatalouden tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
1249/1988
Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta
1248/1988
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1247/1988
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 16§:n väliaikaisesta muuttamisesta
1246/1988
Asetus maatilatalouden tuloveroasetuksen 16§:n muuttamisesta
1245/1988
Asetus verotusasetuksen muuttamisesta
1244/1988
Tulo- ja varallisuusveroasetus
1243/1988
Laki verotuslain muuttamisesta
1242/1988
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1241/1988
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1240/1988
Tulo- ja varallisuusverolaki
1239/1988
Valtioneuvoston päätös tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta
1238/1988
Asetus lääninneuvottelukunnista
1237/1988
Laki veronkantolain muuttamisesta
1236/1988
Laki verotuslain muuttamisesta
1235/1988
Laki maatilatalouden tuloverolain 5§:n muuttamisesta
1234/1988
Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta
1233/1988
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1232/1988
Laki yhtiöveron hyvityksestä
1231/1988
Verohallituksen päätös työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa
1230/1988
Liikenneministeriön päätös eräiden radiolähetinten yhteistaajuuksien vahvistamisesta ja niiden käytöstä
1229/1988
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
1228/1988
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1989
1227/1988
Laki vuodelta 1989 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1226/1988
Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
1225/1988
Asetus eräiden ympäristöministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta
1224/1988
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 1§:n muuttamisesta
1223/1988
Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 ja 10§:n muuttamisesta
1222/1988
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1221/1988
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
1220/1988
Laki vammaistukilain 8§:n muuttamisesta
1219/1988
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 1§:n muuttamisesta
1218/1988
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
1217/1988
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1216/1988
Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3§:n muuttamisesta
1215/1988
Laki sairausvakuutuslain 5 ja 5 b§:n muuttamisesta
1214/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydelle vaarallisten aineiden luokituksesta ja merkinnöistä
1213/1988
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 13§:n muuttamisesta
1212/1988
Asetus Sibelius-Akatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta
1211/1988
Asetus Lapin korkeakoulun Arktisesta keskuksesta
1210/1988
Asetus Lapin korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1209/1988
Asetus Vaasan korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1208/1988
Asetus Turun kauppakorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1207/1988
Asetus Turun yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
1206/1988
Asetus Suomalais-venäläisestä koulusta annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
1205/1988
Asetus Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
1204/1988
Asetus ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1203/1988
Asetus valtiokonttorista annetun asetuksen muuttamisesta
1202/1988
Asetus valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) mukaisten liikelaitosten lainanottovaltuuksista vuonna 1989
1201/1988
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1989

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.