Säädökset alkuperäisinä: 1988

50/1988
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
49/1988
Valtiovarainministeriön päätös valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoitamisesta ja luetteloimisesta
48/1988
Valtioneuvoston päätös Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta lomatoimintaan myönnetyistä avustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
47/1988
Valtioneuvoston päätös lapsen sairaanhoito- ja kuntoutusavustuksesta vanhemmille
46/1988
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista sekä ammattikalastajille suoritettavan hintatuen soveltamisesta
45/1988
Valtioneuvoston päätös tasavallan presidentin valitsijamiesten palkkiosta ja matkakustannusten korvauksesta
44/1988
Asetus vakuutusyhdistystarkastuksesta
43/1988
Vakuutusyhdistysasetus
42/1988
Asetus ulkomaanedustuksen viran ja toimen haltijain palkkauksesta, paikalliskorotuksesta ja erinäisistä korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
41/1988
Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän, ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) pitkän aikavälin rahoittamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
40/1988
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22§:n muuttamisesta
39/1988
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
38/1988
Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
37/1988
Asetus rehujen ja lannoitteiden tarkastuksesta suoritettavista maksuista ja palkkioista
36/1988
Asetus valtion hevosjalostuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
35/1988
Asetus pankkitarkastusvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
34/1988
Asetus sisäasiainministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
33/1988
Asetus tasavallan presidentin kanslian eräiden virkojen nimien muuttamisesta
32/1988
Asetus tasavallan presidentin kanslian kansliasäännöstä
31/1988
Asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta
30/1988
Valtiovarainministeriön päätös vuonna 1988 kannettavan ennakon perusteeksi pantavasta tulosta
29/1988
Liikenneministeriön päätös alhaisemman televisiolupamaksun kantamisesta Enontekiön kunnan alueella annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
28/1988
Valtioneuvoston päätös äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta
27/1988
Valtioneuvoston päätös rehuksi käytettävien maitotaloustuotteiden hinnanalennuskorvauksista
26/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 tehtävistä maidontuotannon vähentämissopimuksista
25/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 tehtävistä pellon kesannoimissopimuksista
24/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 maksettavista pellon metsityspalkkioista
23/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 tehtävistä maataloustuotannon vähentämissopimuksista
22/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 tehtävistä tuotannonmuutossopimuksista sekä metsityspalkkioista
21/1988
Valtioneuvoston päätös eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1987 annetun asetuksen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä koskevien avustusten maksamisperusteista
20/1988
Asetus lääkelaboratoriosta annetun asetuksen 10§:n muuttamisesta
19/1988
Asetus puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
18/1988
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
17/1988
Asetus maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
16/1988
Asetus VTT Technology Oy:n lainojen valtion takauksista
15/1988
Asetus Macaon kanssa eräiden tekstiilituotteiden Macaosta tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
14/1988
Laki ilmailuhallinnosta annetun lain 3 ja 4§:n kumoamisesta
13/1988
Oikeusministeriön päätös ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen vankien määräämisestä työleiriin annetun oikeusministeriön päätöksen kumoamisesta
12/1988
Valtioneuvoston päätös ulkomaanliikenteen lastialusten korkokustannusten alentamiseksi myönnettävistä avustuksista
11/1988
Valtioneuvoston työllisyysehtopäätös
10/1988
Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta
9/1988
Laki tasavallan presidentin palkkiosta
8/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimituksista ja tehtävistä perittävistä työaikakorvauksista ja täydentämiskorvauksista sekä lohkomisista ja halkomisista perittävistä pinta-alakorvauksista
7/1988
Valtioneuvoston päätös nestemäisten polttoaineiden hinnoista
6/1988
Valtioneuvoston päätös polttoaineveromäärien muuttamisesta
5/1988
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista
4/1988
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
3/1988
Valtiovarainministeriön päätös eräiden tavaroiden vapauttamisesta tasausverosta
2/1988
Valtioneuvoston päätös investointivarausten käyttämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
1/1988
Valtioneuvoston päätös investointiveron kantamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.