Säädökset alkuperäisinä: 1988

100/1988
Asetus elinkeinohallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
99/1988
Asetus Kanadan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä Kanadan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja Quebecin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimusjärjestelyn eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta.
98/1988
Laki Kanadan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja Quebecin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimusjärjestelyn eräiden määräysten hyväksymisestä
97/1988
Oikeusministeriön tietojärjestelmäyksikön maksuasetus
96/1988
Laki urheiluopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta
95/1988
Laki kansanopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta
94/1988
Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain muuttamisesta
93/1988
Laki valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta
92/1988
Laki perus- ja keskiasteen koulutusta varten kunnille myönnettävistä lisäavustuksista annetun lain muuttamisesta
91/1988
Laki peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta
90/1988
Laki lukion oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 1§:n muuttamisesta
89/1988
Laki iltalukiolain muuttamisesta
88/1988
Laki lukiolain 26 ja 51§:n muuttamisesta
87/1988
Ympäristöministeriön päätös korjausneuvojien palkkaamiseen myönnettävän valtionavustuksen perusteista
86/1988
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kouvolan ja Kuusankosken kaupunkien välillä annetun valtioneuvoston päätöksen oikaisunluonteisesta korjauksesta
85/1988
Valtioneuvoston päätös kuluttajavalituslautakunnan jaostoissa käsiteltävien asioiden jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 4§:n muuttamisesta
84/1988
Asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
83/1988
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 4§:n muuttamisesta
82/1988
Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta
81/1988
Laki tasavallan presidentin valitsemisesta annetun lain muuttamisesta
80/1988
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta
79/1988
Asetus eräiden ympäristöministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
78/1988
Asetus tapaturmavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
77/1988
Asetus päihdehuoltoasetuksen muuttamisesta
76/1988
Asetus valtion kasvatuslaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
75/1988
Asetus sosiaalihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
74/1988
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
73/1988
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
72/1988
Valtioneuvoston päätös kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa vuonna 1988
71/1988
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
70/1988
Asetus vuonna 1986 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
69/1988
Asetus vuonna 1988 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
68/1988
Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
67/1988
Asetus oikeuskanslerinviraston sekä oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
66/1988
Asetus palosuojelumaksusta annetun lain toimeenpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
65/1988
Valtiovarainministeriön päätös liikevaihtoverolain alkutuotevähennyksen ja palautuksen laskemisperusteiden muuttamisesta
64/1988
Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
63/1988
Valtioneuvoston päätös suhdannetalletusten suorittamisesta
62/1988
Asetus eräiden opetusministeriön ja sen hallinnonalojen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
61/1988
Asetus tilastokeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
60/1988
Asetus väestökirjahallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
59/1988
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
58/1988
Laki tieliikennelain muuttamisesta
57/1988
Laki tieliikennelain muuttamisesta
56/1988
Asetus harjoittelukouluasetuksen muuttamisesta
55/1988
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
54/1988
Asetus Italian kanssa tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen eräiden määräysten kumoamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
53/1988
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa kaupan esteiden poistamisesta etujen ja velvoitteiden vastavuoroisuuden pohjalta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
52/1988
Laki obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain muuttamisesta
51/1988
Laki osakeyhtiölain 14 luvun 7§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.