Säädökset alkuperäisinä: 1988

150/1988
Asetus eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta
149/1988
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 6 e§:n muuttamisesta
148/1988
Asetus kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun asetuksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
147/1988
Asetus pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
146/1988
Asetus maatalouslautakunnista annetun asetuksen 8§:n muuttamisesta
145/1988
Asetus luontaiselinkeinoasetuksen muuttamisesta
144/1988
Laki metsästyslain muuttamisesta
143/1988
Asetus ympäristöministeriöstä
142/1988
Asetus ulkomaalaisasetuksen muuttamisesta
141/1988
Asetus poliisin eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
140/1988
Asetus Ahvenanmaan maakunnan väestönsuojelun valmiustehtävien hoidosta
139/1988
Valtioneuvoston päätös työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta vuodelta 1988
138/1988
Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen muuttamisesta
137/1988
Asetus eräiden ammattikasvatushallituksen alaisten valtion ammatillisten oppilaitosten virkojen nimien muuttamisesta
136/1988
Asetus ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksesta
135/1988
Laki ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksesta
134/1988
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin välittömän vaalin tuloksesta
133/1988
Valtioneuvoston päätös Kanadan kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain säännöksiin
132/1988
Asetus tasavallan presidentin kanslian ja valtioneuvoston kanslian eräiden virkojen perustamisesta
131/1988
Asetus vahdinpidosta aluksella annetun asetuksen muuttamisesta
130/1988
Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen muuttamisesta
129/1988
Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
128/1988
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä annetun asetuksen 7§:n kumoamisesta
127/1988
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
126/1988
Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
125/1988
Laki rintamasotilaseläkelain 1 ja 8 §:n muuttamisesta
124/1988
Vammaistukilaki
123/1988
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
122/1988
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen 56§:n muuttamisesta
121/1988
Asetus passintarkastuspaikoista
120/1988
Asetus julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
119/1988
Asetus Tampereen yliopiston terveyshuollon apulaisprofessorin viran muuttamisesta
118/1988
Laki Turun kauppakorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
117/1988
Laki svenska handelshögskolan nimisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
116/1988
Laki Helsingin kauppakorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
115/1988
Laki Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
114/1988
Laki Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
113/1988
Laki Teknillisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
112/1988
Laki Lapin korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
111/1988
Laki Vaasan korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
110/1988
Laki Turun yliopistosta annetun lain muuttamisesta
109/1988
Laki Joensuun yliopistosta annetun lain muuttamisesta
108/1988
Laki Oulun yliopistosta annetun lain muuttamisesta
107/1988
Valtiovarainministeriön päätös valtion palveluksessa olevilta perittävistä ateriakorvauksista
106/1988
Valtiovarainministeriön päätös valtion palvelussuhdeasuntoihin liittyvistä eduista perittävistä korvauksista
105/1988
Valtioneuvoston päätös pientonniston korkomenojen alentamiseksi myönnettävistä avustuksista
104/1988
Valtioneuvoston päätös Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab:n määräämisestä toimimaan eräissä erityisaluekunnissa
103/1988
Asetus lehtien postimaksuista annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
102/1988
Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
101/1988
Asetus Suomen elokuva-arkistosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.