Säädökset alkuperäisinä: 1988

200/1988
Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjän vuosiloman pituudesta
199/1988
Asetus sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
198/1988
Asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
197/1988
Pääministerin Kirje Valtioneuvostolle tasavallan presidentti Mauno Koiviston valitsemisesta Tasavallan Presidentiksi
196/1988
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantokiintiöiden tarkistamisesta vuonna 1988
195/1988
Asetus ydinenergian käytön valvonnasta suoritettavista maksuista
194/1988
Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
193/1988
Asetus posti- ja telelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
192/1988
Asetus Helsingin yliopiston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
191/1988
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
190/1988
Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
189/1988
Asetus maatila-asetuksen muuttamisesta
188/1988
Asetus metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
187/1988
Asetus metsähallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
186/1988
Laki metsäntutkimuslaitoksesta annetun lain 2§:n kumoamisesta
185/1988
Laki metsähallinnosta annetun lain 4§:n kumoamisesta
184/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös sokerijuurikkaiden sokeripitoisuuden ja saannon määrittämisestä sekä hinnoittelusta
183/1988
Valtioneuvoston päätös vuoden 1987 satovahinkojen johdosta suoritettavista yleiskorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
182/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 tehtävistä maidontuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 5 ja 6§:n muuttamisesta
181/1988
Valtioneuvoston päätös maatalouspiireistä
180/1988
Asetus maataloushallinnosta
179/1988
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
178/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
177/1988
Valtioneuvoston päätös pienyritystoiminnan tukemisesta
176/1988
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
175/1988
Asetus työvoimaministeriön eräiden virkojen perustamisesta
174/1988
Asetus testauslaboratorioiden pätevyyden toteamisesta
173/1988
Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
172/1988
Asetus ilmailuhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
171/1988
Asetus Turun yliopiston klassillisen filologian professorin viran muuttamisesta
170/1988
Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
169/1988
Meluntorjunta-asetus
168/1988
Laki työsuojelurahastolain 1§:n muuttamisesta
167/1988
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
166/1988
Valtioneuvoston päätös valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista
165/1988
Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin
164/1988
Asetus ydinturvallisuusneuvottelukunnasta
163/1988
Asetus ydinenergianeuvottelukunnasta
162/1988
Asetus valtion ydinjätehuoltorahastosta
161/1988
Ydinenergia-asetus
160/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös isyyslaissa (700/75) sekä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetussa laissa (702/75) tarkoitettujen oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta
159/1988
Sisäasiainministeriön päätös passintarkastuspaikoista
158/1988
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
157/1988
Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
156/1988
Asetus eräiden opetusministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
155/1988
Asetus valtionhallinnon tietohallinnosta
154/1988
Asetus pelastushallinnon koulutuskeskuksen eräiden virkojen perustamisesta
153/1988
Valtioneuvoston päätös sanomalehdistön kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi osoitetun määrärahan jakoperusteista ja avustusten hakemisesta
152/1988
Valtioneuvoston päätös Vuotoksen alueen maa- ja metsätalouden kehittämistoimenpiteistä
151/1988
Asetus valtion eläinlääketieteellisestä laitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.