Säädökset alkuperäisinä: 1988

250/1988
Asetus väliaikaisesta poikkeuksesta raha-automaattiasetukseen
249/1988
Asetus raha-automaattiasetuksen 29§:n muuttamisesta
248/1988
Asetus kuntien yleisistä rahoitusavustuksista annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
247/1988
Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön muuttamisesta
246/1988
Asetus valtion kasvatuslaitoksista annetun asetuksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
245/1988
Asetus taloudellisesta suunnittelukeskuksesta
244/1988
Laki arpajaislain 3§:n muuttamisesta
243/1988
Valtiovarainministeriön päätös komitean kokouspalkkioista
242/1988
Valtioneuvoston päätös nestemäisten polttoaineiden hinnoista
241/1988
Valtioneuvoston päätös polttoaineveromäärien muuttamisesta
240/1988
Asetus rakennusasetuksen 95§:n muuttamisesta
239/1988
Asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
238/1988
Asetus telepäätelaitteiden tyyppihyväksyntää koskevista päätöksistä sekä tyyppihyväksyntään liittyvistä mittauksista ja tarkastuksista suoritettavista maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
237/1988
Asetus Saimaan kanavan lupamaksuista annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
236/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 tehtävistä herneen tuotantosopimuksista
235/1988
Valtioneuvoston päätös naudanlihan ja siemenvehnän tuontimaksujen väliaikaisesta muuttamisesta
234/1988
Valtioneuvoston päätös ulkomaan kuorma-autoliikenteen polttoaineen hintaan sisältyvän liikevaihtoveron korvaamisesta
233/1988
Maatilatalouden tuloveroasetus Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1988
232/1988
Laki vuoden 1987 satovahinkojen johdosta myönnettävistä korkotukilainoista annetun lain 3§:n muuttamisesta
231/1988
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
230/1988
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
229/1988
Asetus elintarvikkeiden vieraista aineista annetun asetuksen muuttamisesta
228/1988
Asetus hovioikeuksista annetun asetuksen muuttamisesta
227/1988
Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
226/1988
Asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
225/1988
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention D- ja E-liitteiden muutosten voimaansaattamisesta
224/1988
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa sairaanhoidon antamista tilapäisen oleskelun aikana koskevan eurooppalaisen sopimuksen soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
223/1988
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa kasvinjalostajan oikeuksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
222/1988
Asetus Quebecin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimusjärjestelyn voimaansaattamisesta
221/1988
Liikenneministeriön päätös yleisillä teillä olevien lauttojen varusteista ja niiden liikenteen valvomisesta
220/1988
Sisäasiainministeriön päätös vartijan asusta annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
219/1988
Valtioneuvoston päätös eräiden palkkasaataviin rinnastettavien saamisten turvaamisesta toimeksiantajan konkurssin varalta
218/1988
Valtioneuvoston päätös komiteoista
217/1988
Puolustusministeriön päätös asevelvollisten yleisistä vakinaiseen palvelukseen astumispäivistä vuonna 1989
216/1988
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
215/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 jalostettavaksi toimitetusta kalaraaka-aineesta yrityksille suoritettavasta tuotantotuesta
214/1988
Asetus elinkeinohallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
213/1988
Asetus elintarvikeneuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
212/1988
Asetus elintarvikeasetuksen 24 §:n muuttamisesta
211/1988
Pesuaineasetus
210/1988
Asetus formaldehydin enimmäismääristä eräissä tekstiilituotteissa
209/1988
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
208/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös tärkkelysperunan laatuhinnoittelusta
207/1988
Asetus riistaeläinten metsästysajoista annetun asetuksen muuttamisesta
206/1988
Asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta
205/1988
Asetus merimieskatselmusmiehille maksettavista palkkioista ja lunastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
204/1988
Asetus eräistä alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin sekä jäämaksuluokan määräämiseen liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
203/1988
Asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
202/1988
Lääninhallitusasetus
201/1988
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetunliikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.