Säädökset alkuperäisinä: 1988

300/1988
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
299/1988
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 44§:n muuttamisesta
298/1988
Laki mielisairaslain muuttamisesta
297/1988
Laki kunnallisista yleissairaaloista annetun lain muuttamisesta
296/1988
Laki raittiustyölain muuttamisesta
295/1988
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden sillivalmisteiden kauppatavan mukaisista nimistä
294/1988
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
293/1988
Valtioneuvoston päätös Porin ja Kotkan kaupungeissa tuotantotoiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
292/1988
Valtioneuvoston päätös linja-autojen linjaliikenteen tuesta
291/1988
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
290/1988
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
289/1988
Asetus poliisin ansiorististä
288/1988
Laki työsuojelun valvonnasta annetun lain muuttamisesta
287/1988
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
286/1988
Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta
285/1988
Laki työaikalain muuttamisesta
284/1988
Laki työsopimuslain muuttamisesta
283/1988
Laki eräiden asuinrakennusten luovuttamisesta Rautatieasunnot Oy, Järnvägsbostäder Ab -nimiselle osakeyhtiölle
282/1988
Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
281/1988
Asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun asetuksen 21§:n kumoamisesta
280/1988
Asetus ennakkoperintäasetuksen 56§:n kumoamisesta
279/1988
Asetus verotusasetuksen 54§:n kumoamisesta
278/1988
Asetus verohallinnosta
277/1988
Laki puolustusministeriön viroista ja toimista annetun lain kumoamisesta
276/1988
Opetusministeriön päätös mielipidelehtien tukemiseen osoitetun määrärahan jakoperusteista ja avustusten hakemisesta
275/1988
Valtioneuvoston päätös mielipidelehtien tukemiseen osoitetun määrärahan jakoperusteista ja avustusten hakemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
274/1988
Valtioneuvoston päätös uskonnollisten lehtien tukemiseen osoitetun määrärahan jakoperusteista ja avustusten hakemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
273/1988
Asetus Joensuun yliopiston eräistä virkajärjestelyistä
272/1988
Asetus automaatiotekniikan professorin viran perustamisesta Tampereen teknilliseen korkeakouluun
271/1988
Asetus tietotekniikan professorin viran perustamisesta Tampereen teknilliseen korkeakouluun
270/1988
Asetus teknillisten korkeakoulujen virkojen kelpoisuusehdoista sekä viran haltijoiden tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
269/1988
Asetus kauppakorkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä
268/1988
Asetus Helsingin yliopiston apulaisprofessoreista annetun asetuksen 7 ja 11§:n muuttamisesta
267/1988
Asetus heraldisesta lautakunnasta
266/1988
Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
265/1988
Valtioneuvoston päätös peruskoulun ja lukion huonetilojen normaalihinnoista
264/1988
Valtioneuvoston päätös peruskoulu- ja lukiorakennusten suunnittelun, rakentamisen ja normaalihintojen perusteista
263/1988
Liikenneministeriön päätös yleisistä nopeusrajoituksista
262/1988
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
261/1988
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
260/1988
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
259/1988
Valtioneuvoston päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta
258/1988
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun rehusilakan vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista sekä ammattikalastajille suoritettavan hintatuen soveltamisesta
257/1988
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
256/1988
Asetus rintamatunnuksesta
255/1988
Asetus Itämerellä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöistä
254/1988
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
253/1988
Ympäristöministeriön päätös keskimääräisestä kartoituskustannuksesta hehtaaria kohti
252/1988
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös pienyritysten perustamisen edistämisestä Kymen läänissä
251/1988
Asetus työvoimaministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.