Säädökset alkuperäisinä: 1988

350/1988
Valtioneuvoston päätös maataloustuotevarastojen korkotukilainoista annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
349/1988
Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön ja maanmittaushallinnon virkojen nimien muuttamisesta
348/1988
Asetus Neuvostoliiton ja Ruotsin kalastusalusten Suomen kalastusvyöhykkeellä harjoittamasta kalastuksesta vuonna 1988 annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
347/1988
Asetus eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1988
346/1988
Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauksesta
345/1988
Asetus työterveyshuoltoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
344/1988
Asetus työtilastoja koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
343/1988
Asetus Itävallan kanssa yksityisoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä Itävallassa annettujen yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain voimaantulosta
342/1988
Laki Itävallassa annettujen yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
341/1988
Asetus Uuden Seelannin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
340/1988
Laki Uuden Seelannin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
339/1988
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
338/1988
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuuspiireistä annetun asetuksen muuttamisesta
337/1988
Kauppakamariasetus
336/1988
Asetus eräiden liikenneministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
335/1988
Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
334/1988
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
333/1988
Valtioneuvoston päätös Postipankki Oy:n investointirahaston varoista myönnettävien lainojen yleisistä ehdoista
332/1988
Valtioneuvoston päätös naudanlihan ja lampaanlihan tuotantopalkkioista
331/1988
Asetus maatila-asetuksen muuttamisesta
330/1988
Asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta
329/1988
Laki eräiden asutusluottojen järjestelystä annetun lain 9§:n muuttamisesta
328/1988
Laki kalastuslain 86§:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
327/1988
Laki valtion hevosjalostuslaitoksesta annetun lain 2§:n kumoamisesta
326/1988
Laki valtion maitotalouden tutkimuslaitoksesta annetun lain 2§:n kumoamisesta
325/1988
Laki valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksesta annetun lain 2§:n kumoamisesta
324/1988
Laki valtion siementarkastuslaitoksesta annetun lain 2§:n kumoamisesta
323/1988
Laki valtion maatalouskemian laitoksesta annetun lain 2§:n kumoamisesta
322/1988
Laki valtion eläinlääketieteellisestä laitoksesta annetun lain 3§:n kumoamisesta
321/1988
Laki valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksesta annetun lain 2§:n kumoamisesta
320/1988
Laki maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain 3§:n kumoamisesta
319/1988
Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain 2§:n kumoamisesta
318/1988
Lääkintöhallituksen päätös lastenruoan ja äidinmaidonkorvikkeen koostumuksesta ja käyttöohjeista annetun lääkintöhallituksen päätöksen muuttamisesta
317/1988
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1988 toimitettavassa verotuksessa
316/1988
Verohallituksen päätös työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa
315/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös merimiehen lääkärintarkastusohjeista
314/1988
Valtioneuvoston päätös asunto-, omaksilunastamis- ja perusparannuslainan myöntämisessä sekä asukkaaksi hyväksymisessä sovellettavista arvosteluperusteista
313/1988
Asetus Valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
312/1988
Asetus valtiokonttorista annetun asetuksen muuttamisesta
311/1988
Asetus lääninhallitusasetuksen muuttamisesta
310/1988
Valtioneuvoston päätös käynnistystuen maksamisesta nuorille viljelijöille
309/1988
Valtioneuvoston päätös kirjastorakennusten normaalihinnoista
308/1988
Valtioneuvoston päätös kirjastorakennusten suunnittelun, rakentamisen ja normaalihintojen perusteista
307/1988
Asetus yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 5§:n muuttamisesta
306/1988
Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä
305/1988
Laki leimaverolain muuttamisesta
304/1988
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
303/1988
Asetus merenkulkulaitoksen eräistä virkajärjestelyistä
302/1988
Asetus yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä (Sisävesisäännöt 1978) annetun asetuksen muuttamisesta
301/1988
Asetus viljan kuljetuksesta aluksessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.