Säädökset alkuperäisinä: 1988

400/1988
Asetus kanslianotaarien ja notaarien lukumäärästä tuomiokunnissa
399/1988
Asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa kansainvälisestä kuljetustoiminnasta saadun tulon vapauttamisesta verosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
398/1988
Asetus työvoimaopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
397/1988
Asetus opintotukiasetuksen 5 §:n muuttamisesta
396/1988
Asetus eräistä poikkeuksista ammatillisten oppilaitosten opetusryhmien muodostamista koskeviin perusteisiin
395/1988
Laki etuoikeusasetuksen 7 a§:n kumoamisesta
394/1988
Laki alusrekisterilain 11§:n muuttamisesta
393/1988
Laki merilain muuttamisesta
392/1988
Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
391/1988
Laki prokuralain 3§:n muuttamisesta
390/1988
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
389/1988
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä
388/1988
Opetusministeriön päätös uskonnollisten lehtien tukemiseen osoitetun määrärahan jakoperusteista ja avustusten hakemisesta
387/1988
Valtioneuvoston päätös tupakkatuotteista suoritettavasta lisäverosta
386/1988
Valtioneuvoston päätös aikuisopintorahasta annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
385/1988
Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
384/1988
Asetus keskiasteen koulutuksen kehittämisohjelmasta annetun asetuksen 2 ja 4§:n muuttamisesta
383/1988
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
382/1988
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta
381/1988
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
380/1988
Asetus tuomiokuntain hoidosta annetun asetuksen muuttamisesta
379/1988
Asetus raastuvanoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
378/1988
Laki polttoaineverosta annetun lain 4§:n väliaikaisesta muuttamisesta
377/1988
Valtioneuvoston päätös kotieläinten lukumäärän perusteella annettavista avustuksista
376/1988
Valtioneuvoston päätös teollisuusperunan tuotantopalkkiosta
375/1988
Valtioneuvoston päätös rehuviljan tuotantopalkkiosta
374/1988
Valtioneuvoston päätös lihan tuotantoavustuksista
373/1988
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantoavustuksista
372/1988
Valtioneuvoston päätös rukiin tuotantopalkkiosta
371/1988
Valtioneuvoston päätös raakasokerin tullista
370/1988
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
369/1988
Asetus sisäasiainministeriöstä
368/1988
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2§:n muuttamisesta
367/1988
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
366/1988
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
365/1988
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin terveydenhuollon ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
364/1988
Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
363/1988
Valtioneuvoston päätös Tornion poliisilaitoksen muuttamisesta Tornion nimismiespiiriksi
362/1988
Valtioneuvoston päätös Tornion raastuvanoikeuden lakkauttamisesta ja Tornion tuomiokunnan uudelleen muodostamisesta
361/1988
Asetus kouluhallituksesta
360/1988
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
359/1988
Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta
358/1988
Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen muuttamisesta
357/1988
Asetus Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
356/1988
Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
355/1988
Asetus Teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
354/1988
Asetus Joensuun yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
353/1988
Asetus lastenneurologian varsinaisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
352/1988
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 17 a§:n muuttamisesta
351/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös valtiolle maksettavan virkatalonvuokran ja muun valtiolle viljassa suoritettavan korvauksen määräämisestä vuonna 1988

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.