Säädökset alkuperäisinä: 1988

1300/1988
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1989
1299/1988
Asetus valtioneuvoston kanslian eräiden virkojen perustamisesta ja erään viran lakkauttamisesta
1298/1988
Laki Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1297/1988
Laki yritystoiminnan aluetuesta
1296/1988
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta
1295/1988
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta
1294/1988
Verohallituksen päätös osingon, koron ja voitto-osuuden vapauttamisesta ennakonpidätyksestä
1293/1988
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1292/1988
Verohallituksen päätös vuonna 1989 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1291/1988
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 3 ja 5§:n muuttamisesta
1290/1988
Valtiovarainministeriön päätös vuonna 1989 kannettavan ennakon perusteeksi pantavasta tulosta
1289/1988
Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1288/1988
Asetus valmisteverotusasetuksen muuttamisesta
1287/1988
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1286/1988
Laki polttoaineverosta annetun lain muuttamisesta
1285/1988
Asetus kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista
1284/1988
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain muuttamisesta
1283/1988
Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
1282/1988
Laki asumistukilain muuttamisesta
1281/1988
Laki rakennuslain muuttamisesta
1280/1988
Laki valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa
1279/1988
Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain muuttamisesta
1278/1988
Laki kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun lain muuttamisesta
1277/1988
Laki maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetun lain muuttamisesta
1276/1988
Laki maatalouslautakunnista
1275/1988
Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta
1274/1988
Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1273/1988
Laki kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista
1272/1988
Laki ulosottotoimesta annetun lain 5§:n muuttamisesta
1271/1988
Laki ydinenergialain 68§:n muuttamisesta
1270/1988
Laki radiolain 22§:n muuttamisesta
1269/1988
Laki kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 23§:n muuttamisesta
1268/1988
Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain 6§:n muuttamisesta
1267/1988
Laki eläinsuojelulain 13 a§:n muuttamisesta
1266/1988
Laki liikevaihtoverolain 73§:n muuttamisesta
1265/1988
Laki verotuslain 132§:n muuttamisesta
1264/1988
Laki toimenpiteistä lentoliikenteen turvaamiseksi eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
1263/1988
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19§:n muuttamisesta
1262/1988
Laki tullilain muuttamisesta
1261/1988
Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetun lain 14§:n muuttamisesta
1260/1988
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 13 ja 14§:n muuttamisesta
1259/1988
Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta
1258/1988
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
1257/1988
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain muuttamisesta
1256/1988
Laki rikoslain 8 ja 16 luvun muuttamisesta
1255/1988
Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 22§:n muuttamisesta
1254/1988
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
1253/1988
Laki investointivarauslain väliaikaisesta muuttamisesta
1252/1988
Laki tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain 2§:n väliaikaisesta muuttamisesta
1251/1988
Laki verotuslain 68 a§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.