Säädökset alkuperäisinä: 1988

450/1988
Asetus valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta
449/1988
Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta
448/1988
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
447/1988
Valtioneuvoston päätös maidosta suoritettavasta lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
446/1988
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 6§:n muuttamisesta
445/1988
Valtioneuvoston päätös pinta-alalisästä
444/1988
Valtioneuvoston päätös riistanhoitomaksun korottamisesta
443/1988
Valtioneuvoston päätös hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
442/1988
Asetus alkoholijuomien myynnistä Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa suomalaisissa aluksissa annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
441/1988
Asetus eräistä metsähallinnon virkajärjestelyistä
440/1988
Asetus eräistä metsähallinnon virkajärjestelyistä
439/1988
Liikevaihtoveroasetus
438/1988
Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 2§:n muuttamisesta
437/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös henkilökuljetukseen käytettävien yksiköysiratojen turvallisuusmääräyksistä
436/1988
Liikenneministeriön päätös henkilölinjaliikenteen määritelmästä ja haittaamisesta
435/1988
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
434/1988
Asetus ajoneuvoasetuksen 49 §:n muuttamisesta
433/1988
Asetus vankeinhoitolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
432/1988
Asetus vankeinhoitolaitoksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
431/1988
Laki tuontimaksulain liitteenä olevan teollisuusetuluettelon muuttamisesta
430/1988
Laki tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta
429/1988
Laki suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannettavista markkinoimismaksuista annetun lain 5 a§:n muuttamisesta
428/1988
Oikeusministeriön päätös valitsijayhdistyksen perustajajäsenten vähimmäismäärästä eräissä kunnissa vuoden 1988 kunnallisvaaleissa
427/1988
Asetus alusten paineastioiden tarkastuksiin liittyvistä palkkioista ja korvauksista
426/1988
Asetus merenkulkuhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
425/1988
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 59§:n kumoamisesta
424/1988
Asetus valtion tulo- ja menoarviosta
423/1988
Laki valtion tulo- ja menoarviosta
422/1988
Laki verotuksesta Outokumpu Oy:n eläkejärjestelyn yhteydessä
421/1988
Oikeusministeriön päätös eräistä kunnallisvaalilaissa tarkoitetuista kaavoista
420/1988
Valtioneuvoston päätös villan tuotantopalkkiosta
419/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 tehtävistä tuotannonmuutossopimuksista sekä metsityspalkkioista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
418/1988
Laki maataloustulolain muuttamisesta
417/1988
Ympäristöministeriön päätös eräiden korkotukilainojen koroista
416/1988
Valtioneuvoston päätös yleisistä perusteista, joiden nojalla ammattikurssin aloittamiseen ei tarvita ammattikasvatusviranomaisen lupaa
415/1988
Asetus työllisyyskoulutuksesta annetun asetuksen 3 ja 45§:n muuttamisesta
414/1988
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä annetun asetuksen 2§:n kumoamisesta
413/1988
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
412/1988
Asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 9§:n muuttamisesta
411/1988
Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista
410/1988
Asetus säteilysuojauslaissa tarkoitettujen turvallisuuslupien myöntämisestä
409/1988
Laki mielisairaslain 10§:n muuttamisesta
408/1988
Laki terveydenhoitolain 4 luvun kumoamisesta
407/1988
Laki kansanterveyslain 15§:n muuttamisesta
406/1988
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 ja 25§:n muuttamisesta
405/1988
Laki pankkitarkastuslain 19§:n muuttamisesta
404/1988
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorkoa vastaavasta korkokannasta
403/1988
Valtioneuvoston päätös käynnistystuen maksamisesta nuorille viljelijöille annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n muuttamisesta
402/1988
Valtioneuvoston päätös ulkomaisen harjoittelun tukemiseen myönnettävän valtionavustuksen ja apurahan yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
401/1988
Asetus Romanian kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen 12 artiklan soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.