Säädökset alkuperäisinä: 1988

550/1988
Asetus käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
549/1988
Asetus koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
548/1988
Asetus kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
547/1988
Asetus hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
546/1988
Asetus ammattioppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
545/1988
Valtioneuvoston päätös eräistä kotimaisen viljan osto- ja myyntihinnoista
544/1988
Asetus viljakauppa-asetuksen 8§:n muuttamisesta
543/1988
Asetus valtion viljavarastosta annetun asetuksen 1 ja 9§:n muuttamisesta
542/1988
Asetus viljantutkimustoimikunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
541/1988
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
540/1988
Asetus maatila-asetuksen muuttamisesta
539/1988
Laki maatilalain muuttamisesta
538/1988
Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain muuttamisesta
537/1988
Valtioneuvoston päätös pakolaisten toimeentulon turvaamisesta
536/1988
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta laivatyöhön
535/1988
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantokiintiöiden tarkistamisesta vuonna 1988 annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
534/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 jalostettavaksi toimitetusta kalaraaka-aineesta yrityksille suoritettavasta tuotantotuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
533/1988
Valtioneuvoston päätös rehuseosveron muuttamisesta
532/1988
Valtioneuvoston päätös lannoiteveron muuttamisesta
531/1988
Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
530/1988
Asetus Hongkongin kanssa eräiden tekstiilituotteiden Hongkongista tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
529/1988
Asetus Kiinan Kansantasavallan kanssa tekstiilituotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
528/1988
Asetus automaattisten palonilmaisulaitteiden tarkastusmaksujen perusteista annetun asetuksen muuttamisesta
527/1988
Asetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin
526/1988
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta
525/1988
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
524/1988
Asetus Vilppulan varavankilasta
523/1988
Muutoksia vuoden 1988 tulo- ja menoarvioon
522/1988
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksien muuttamisesta vuonna 1988
521/1988
Asetus pelastushallinnon koulutuskeskuksen eräistä virkajärjestelyistä
520/1988
Laki radiolaitteista annetun lain 1§:n muuttamisesta (520/88)
519/1988
Laki teletoimintalain muuttamisesta (519/88)
518/1988
Laki telehallinnosta (518/88)
517/1988
Radiolaki
516/1988
Laki peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 5§:n muuttamisesta
515/1988
Laki kunnan kouluhallinnosta annetun lain 17§:n muuttamisesta
514/1988
Laki lukion oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 5§:n muuttamisesta
513/1988
Laki iltalukiolain 10 ja 23§:n muuttamisesta
512/1988
Laki lukiolain muuttamisesta
511/1988
Laki peruskoululain muuttamisesta
510/1988
Asetus maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun asetuksen muuttamisesta
509/1988
Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
508/1988
Laki rikoslain 7 luvun 8§:n muuttamisesta
507/1988
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 a§:n muuttamisesta
506/1988
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun muuttamisesta
505/1988
Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4§:n muuttamisesta
504/1988
Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta
503/1988
Laki kirjanpitolain 33 ja 38§:n muuttamisesta
502/1988
Laki osuuskuntalain 79 c ja 164§:n muuttamisesta
501/1988
Laki osakeyhtiölain 11 luvun 14§:n ja 16 luvun 7§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.