Säädökset alkuperäisinä: 1988

600/1988
Valtioneuvoston päätös pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja korvaamisesta
599/1988
Valtioneuvoston päätös kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa vuonna 1988 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
598/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 tehtävistä maidontuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
597/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 tehtävistä tuotannonmuutossopimuksista sekä metsityspalkkioista annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
596/1988
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
595/1988
Valtiovarainministeriön päätös eräisiin kehitysmaista peräisin oleviin tavaroihin sovellettavista alkuperäsäännöistä
594/1988
Asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta
593/1988
Asetus normaalimetsäopistosta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
592/1988
Asetus kotiteollisuusopettajaopistoista annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
591/1988
Asetus kotitalousopettajaopistoista annetun asetuksen 6 ja 7§:n muuttamisesta
590/1988
Asetus vammaisten ammattikouluista annetun asetuksen muuttamisesta
589/1988
Asetus saamelaisalueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
588/1988
Asetus ammattikoulujen opettajaopistoista annetun asetuksen muuttamisesta
587/1988
Asetus maatalousnormaalikoulusta ja vastaavasta ruotsinkielisestä koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
586/1988
Asetus valtion audiovisuaalisesta keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
585/1988
Asetus näkövammaisten kirjastosta annetun asetuksen muuttamisesta
584/1988
Asetus Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun asetuksen muuttamisesta
583/1988
Asetus Suomalais-venäläisestä koulusta annetun asetuksen muuttamisesta
582/1988
Asetus kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun asetuksen muuttamisesta
581/1988
Asetus lastentarhanopettajaopistoista annetun asetuksen muuttamisesta
580/1988
Asetus Heinolan kurssikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
579/1988
Asetus tie- ja vesirakennuslaitoksesta
578/1988
Asetus valtion lihantarkastamon suoritteista perittävistä maksuista
577/1988
Asetus pelastushallinnon neuvottelukunnasta
576/1988
Asetus vanginkuljetusasetuksen 4§:n muuttamisesta
575/1988
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista
574/1988
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 14 ja 23§:n muuttamisesta
573/1988
Laki eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta
572/1988
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
571/1988
Valtioneuvoston päätös työllisyyskoulutukseen osallistuvien oppilaiden majoitus- ja ruokailukustannuksista
570/1988
Asetus työvoimaministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
569/1988
Laki työvoimaopistosta annetun lain 3§:n kumoamisesta
568/1988
Laki työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun lain 4§:n kumoamisesta
567/1988
Laki merimieseläkelain 14 a§:n muuttamisesta
566/1988
Laki sairausvakuutuslain 54§:n muuttamisesta
565/1988
Laki polttoaineverosta annetun lain 4§:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
564/1988
Laki ravintorasvaverosta annetun lain 6§:n muuttamisesta
563/1988
Laki eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 4 ja 5§:n muuttamisesta
562/1988
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
561/1988
Laki eräistä toimenpiteistä kunnallisen jaotuksen ja kuntien yhteistoiminnan kehittämiseksi annetun lain kumoamisesta
560/1988
Laki kuntien yhdistymisavustuksista annetun lain muuttamisesta
559/1988
Laki kuntajaosta annetun lain muuttamisesta
558/1988
Valtioneuvoston päätös ammattikurssikeskusten korkotukiluotosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
557/1988
Asetus kansanopistojen valtionavusta annetun asetuksen muuttamisesta
556/1988
Asetus terveydenhuolto-oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
555/1988
Asetus teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
554/1988
Asetus sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
553/1988
Asetus metsä- ja puutalousoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
552/1988
Asetus merenkulkuoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
551/1988
Asetus maatalousalan oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.