Säädökset alkuperäisinä: 1988

650/1988
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 3 a§:n muuttamisesta
649/1988
Opetusministeriön päätös tekijänoikeuslain 26 a§:ssä tarkoitetusta maksusta vapauttamisesta
648/1988
Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Iisalmen kaupungin, Kiuruveden, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Pielaveden, Siilinjärven, Sonkajärven, Varpaisjärven ja Vieremän kuntien välillä
647/1988
Asetus säteilyturvakeskuksen eräistä virkajärjestelyistä
646/1988
Asetus eräistä terveydenhuollon tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
645/1988
Asetus luonnontieteellisen perustutkinnon järjestämisestä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
644/1988
Asetus teologisen perustutkinnon järjestämisestä Joensuun yliopistossa
643/1988
Asetus teologisista tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
642/1988
Asetus humanistisen perustutkinnon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
641/1988
Asetus humanistisista tutkinnoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
640/1988
Asetus opintotuen hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
639/1988
Valtiovarainministeriön päätös taidekilpailupalkintojen verovapaudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
638/1988
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan välillä
637/1988
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kaustisen, Ullavan ja Vetelin kuntien välillä
636/1988
Sisäasiainministeriön päätös erään tilanosan siirtämisestä Vaasan kaupungista Laihian kuntaan
635/1988
Asetus valtion audiovisuaalisen keskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 ja 4§:n muuttamisesta
634/1988
Asetus iltalukioasetuksen 22 ja 25§:n muuttamisesta
633/1988
Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen muuttamisesta
632/1988
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta
631/1988
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta
630/1988
Laki valtiontilintarkastajain oikeudesta tarkastaa eräitä valtion tukitoimia
629/1988
Valtioneuvoston päätös Nuijamaan kunnan alueen siirtämisestä Lappeenrannan kaupunkiin
628/1988
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
627/1988
Asetus oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
626/1988
Laki asumistukien ylimääräisestä tarkistamisesta
625/1988
Laki jakolain muuttamisesta
624/1988
Laki Tampereen yliopistosta annetun lain muuttamisesta
623/1988
Laki Kuopion yliopistosta annetun lain muuttamisesta
622/1988
Laki Jyväskylän yliopistosta annetun lain muuttamisesta
621/1988
Laki opettajankoulutuslain muuttamisesta
620/1988
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
619/1988
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
618/1988
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
617/1988
Asetus tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
616/1988
Asetus ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen 16§:n muuttamisesta
615/1988
Asetus kouluhallituksesta annetun asetuksen 26§:n muuttamisesta
614/1988
Asetus tullihallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
613/1988
Asetus tulliasetuksen 23§:n muuttamisesta
612/1988
Asetus matkatavaran verotuksesta Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välisessä matkustajaliikenteessä sekä lentoasemalla tapahtuvasta verovapaasta myynnistä näissä valtioissa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
611/1988
Asetus Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Ahvenanmaan maakunnassa kunnallisveron osalta
610/1988
Laki Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 11§:n muuttamisesta
609/1988
Laki pienviljelijäin karjantarkkailuyhdistysten ja sonninpitoyhtymien valtionavustuksista annetun lain 2§:n muuttamisesta
608/1988
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan siirtämisestä Lohtajan kunnasta Kannuksen kaupunkiin
607/1988
Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Dragsfjärdin kunnan, Hangon kaupungin, Inkoon kunnan ja Tammisaaren kaupungin välillä
606/1988
Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Porvoon maalaiskunnan, Pernajan, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kuntien välillä
605/1988
Sisäasiainministeriön päätös eräiden alueiden siirtämisestä Porvoon maalaiskunnasta Porvoon kaupunkiin
604/1988
Valtioneuvoston päätös maantiepolttonesteiden hinnoista
603/1988
Valtioneuvoston päätös polttoaineveromäärien muuttamisesta
602/1988
Valtioneuvoston päätös rauhanturvaamishenkilöstön palvelussuhteen ehtojen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
601/1988
Asetus ulkoasiainhallinnon erään viran perustamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.