Säädökset alkuperäisinä: 1988

700/1988
Asetus korkeakouluneuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta
699/1988
Asetus puolustusvoimissa annettavasta muonituksesta
698/1988
Laki Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta
697/1988
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta
696/1988
Asetus ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauksesta, paikalliskorotuksesta ja erinäisistä korvauksista
695/1988
Asetus Rauman merenkulkuoppilaitoksen laivasimulaattorikeskuksesta
694/1988
Asetus Rauman merenkulkuoppilaitoksen palokoulutuskeskuksesta
693/1988
Asetus merenkulkuoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
692/1988
Asetus kotimaasta tapahtuvaan aluksen hankintaan myönnettävistä korkotukilainoista annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
691/1988
Asetus kuntien kantokykyluokituksesta annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
690/1988
Laki kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain 4 ja 7§:n muuttamisesta
689/1988
Laki merilain 215 §:n muuttamisesta
688/1988
Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine
687/1988
Laki kauppakaaren 10 luvun muuttamisesta
686/1988
Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä
685/1988
Asetus Euroopan sisäisen säännöllisen lentoliikenteen kapasiteetin jakamista koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
684/1988
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention eräiden muutosten voimaan- saattamisesta ja niiden hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
683/1988
Laki Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention eräiden muutosten hyväksymisestä
682/1988
Asetus Sveitsin kanssa tehdyn sveitsiläisten juustojen tuontia koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
681/1988
Laki Sveitsin kanssa tehdyn sveitsiläisten juustojen tuontia koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
680/1988
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
679/1988
Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajain johtosäännön muuttamisesta
678/1988
Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen muuttamisesta
677/1988
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuuspiireistä annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
676/1988
Asetus riistaeläinten metsästysajoista annetun asetuksen muuttamisesta
675/1988
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen lakkauttamisesta
674/1988
Asetus eräistä opetusministeriön hallinnonalan virkajärjestelyistä
673/1988
Asetus eräistä opetusministeriön hallinnonalan virkajärjestelyistä
672/1988
Asetus oikeusministeriön erään viran nimen muuttamisesta
671/1988
Laki lukiolain 30 a ja 31§:n muuttamisesta
670/1988
Laki peruskoululain 56 a ja 57§:n muuttamisesta
669/1988
Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17§:n muuttamisesta
668/1988
Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
667/1988
Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta
666/1988
Valtioneuvoston päätös investointirahastojen käyttämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
665/1988
Valtioneuvoston päätös investointivarausten käyttämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
664/1988
Valtioneuvoston päätös investointiveron kantamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
663/1988
Asetus eräiden Valtionrautateiden virkojen lakkauttamisesta
662/1988
Asetus telehallinnosta
661/1988
Asetus eräiden liikenneministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
660/1988
Asetus liikenneministeriöstä
659/1988
Asetus valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
658/1988
Valtiovarainministeriön päätös liikevaihtoverolain alkutuotevähennyksen ja palautuksen laskemisperusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 ja 5§:n muuttamisesta
657/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös viljan laatuhinnoittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 4§:n muuttamisesta
656/1988
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vaalan ja Puolangan kuntien välillä
655/1988
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Paltamon ja Ristijärven kuntien välillä
654/1988
Valtioneuvoston päätös eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1988 annetun asetuksen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä koskevien avustusten maksamisperusteista
653/1988
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 18§:n muuttamisesta
652/1988
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2§:n muuttamisesta
651/1988
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.