Säädökset alkuperäisinä: 1988

750/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lämminveristen ravihevosten maahantuonnissa noudatettavista tulosrajoista
749/1988
Valtioneuvoston päätös suurimmista sallituista poroluvuista sekä laidunmaksuista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
748/1988
Valtioneuvoston päätös ammattikasvatushallituksen hallinnassa olevien maatilojen hoidon perusteista
747/1988
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
746/1988
Asetus merentutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
745/1988
Asetus Valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
744/1988
Asetus lämminveristen ravihevosten maahantuonnista annetun asetuksen muuttamisesta
743/1988
Asetus kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
742/1988
Asetus maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
741/1988
Asetus yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta
740/1988
Asetus kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamiseen liittyvien lakien voimaantulosta
739/1988
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
738/1988
Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta
737/1988
Laki Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
736/1988
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 5 §: n muuttamisesta
735/1988
Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
734/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 tehtävistä tuotannonmuutossopimuksista sekä metsityspalkkioista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
733/1988
Valtioneuvoston päätös leimavewlaln soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
732/1988
Asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen muuttamisesta
731/1988
Asetus pankkitarkastusviraston toiminnasta johtuvien kustannusten kattamisesta
730/1988
Asetus Valtion tietokonekeskuksesta
729/1988
Laki Valtion tietokonekeskuksesta
728/1988
Asetus Valtion painatuskeskuksesta
727/1988
Laki Valtion painatuskeskuksesta
726/1988
Talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslaki
725/1988
Valtioneuvoston päätös asunto-, omaksilunastamis- ja perusparannuslainan myöntämisessä sekä asukkaaksi hyväksymisessä sovellettavista arvosteluperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
724/1988
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
723/1988
Laki työsopimuslain muuttamisesta
722/1988
Valtioneuvoston päätös tullipiireistä ja tullitoimipaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
721/1988
Asetus eräiden korkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä
720/1988
Asetus eräistä ammatillisen peruskoulutuksen väliaikaisista järjestelyistä valtion ammatillisissa oppilaitoksissa annetun asetuksen kumoamisesta
719/1988
Asetus Intian kanssa eräiden tekstiilituotteiden Intiasta Suomeen tapahtuvasta viennistä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
718/1988
Laki vapaakuntakokeilusta
717/1988
Laki hintasulusta
716/1988
Asetus kilpailuneuvostosia
715/1988
Laki kilpailuneuvostosta
714/1988
Asetus elinkeinohallituksesta
713/1988
Laki elinkeinohallituksesta annetun lain muuttamisesta
712/1988
Asetus kilpailuvirastosta
711/1988
Laki kilpailuvirastosta
710/1988
Asetus kilpailunrajoituksista
709/1988
Laki kilpailunrajoituksista
708/1988
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön hallinonalojen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
707/1988
Asetus opettajankoulutusasetuksen muuttamisesta
706/1988
Asetus alaltaan vaihtuvista sopimuspalkkaisista professorin viroista
705/1988
Asetus erään viran perustamisesta Lapin korkeakouluun
704/1988
Asetus erään Tampereen yliopiston professorin viran opetusalan muuttamisesta
703/1988
Asetus eräiden virkojen siirtämisestä Oulun yliopistossa
702/1988
Asetus eräiden Jyväskylän, Joensuun, Oulun ja Turun yliopistojen virkojen nimien muuttamisesta
701/1988
Asetus Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan mikrobiologian varsinaisen professorin viran opetusalasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.