Säädökset alkuperäisinä: 1988

800/1988
Asetus pääkaupunkiseudun henkilölähiliikenteessä valtionrautateillä noudatettavasta vyöhyketariffista annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
799/1988
Asetus valtionrautateiden tariffisäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
798/1988
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
797/1988
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 12 ja 13 §:n kumoamisesta
796/1988
Asetus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
795/1988
Laki kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
794/1988
Valtiovarainministeriön päätös tilivirastoista
793/1988
Ympäristö ministeriön päätös jätehuollon ja jätteiden hyödyntämisen edistämiseen myönnettävistä avustuksista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta
792/1988
Asetus radiolaitteista annetun asetuksen muuttamisesta
791/1988
Asetus läänin oppilasvalintalautakunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
790/1988
Asetus Pohjois-Karjalan lääninvankilan perustamisesta
789/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merilohen ja meritaimenen kalastuksesta eräillä vesistöalueilla vuonna 1988
788/1988
Valtioneuvoston päätös opintolainan saajalle työttömyyden perusteella maksettavasta korkoavustuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
787/1988
Asetus oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
786/1988
Asetus vuoden 1987 kansainvälisen sokerisopimuksen voimaansaattamisesta
785/1988
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 13 §:n muuttamisesta
784/1988
Valtioneuvoston päätös Joutsenon nimismiespiiristä
783/1988
Rakennussuojeluasetus
782/1988
Laki merimiesten vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta
781/1988
Laki avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
780/1988
Laki ilmailulain 61 §:n muuttamisesta
779/1988
Laki pakkokeinolain 4 luvun 17 §:n muuttamisesta
778/1988
Löytötavaralaki
777/1988
Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun lain muuttamisesta
776/1988
Laki pankkitarkastuslain muuttamisesta
775/1988
Laki leimaverolain 10 §:n muuttamisesta
774/1988
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
773/1988
Laki ulosottolain 4 luvun 18 §:n muuttamisesta
772/1988
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä
771/1988
Valtioneuvoston päätös ammattikurssikeskusten korkotukiluotosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n voimaantulosäännöksen muuttamisesta
770/1988
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
769/1988
Asetus työvoiman liikkuvuuden edistämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
768/1988
Asetus eräistä sosiaali- ja terveysministeriön virkajärjestelyistä
767/1988
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen perustamisesta
766/1988
Asetus eräiden posti- ja telelaitoksen virkojen perustamisesta
765/1988
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
764/1988
Asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta
763/1988
Asetus eräistä metsähallinnon virkajärjestelyistä
762/1988
Asetus apulaisnimismiehen viran perustamisesta
761/1988
Valtioneuvoston päätös ammatillisen koulutuksen järjestämisestä väliaikaisesti
760/1988
Asetus ortodoksisesta seminaarista
759/1988
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
758/1988
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvien eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
757/1988
Asetus valtiontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
756/1988
Asetus Helsingin ulosottovirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
755/1988
Asetus oikeuskanslerinviraston sekä oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
754/1988
Asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta
753/1988
Asetus tasavallan presidentin kanslian ja valtioneuvoston kanslian eräiden virkojen nimien muuttamisesta
752/1988
Laki Valtion ravitsemiskeskuksesta
751/1988
Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkamerkistä ja henkilökortista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.